"Voor welke wereld leeft u"

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 9
Gedurende de jaren dat ik in een hut in de Sinaïwoestijn woonde, was het een hoogtepunt voor mij, dat een kolonel van het Israëlische leger tot geloof in de Here Jezus kwam. Eens vroeg ik hem: "Ben jij kolonel geworden omdat je zoveel om Israël geeft?" "O nee", zei hij: "Ik wilde een naam voor mijzelf maken. "Dit maakte diepe indruk op mij. Mijn gedachten gingen terug naar de torenbouw van Babel, want dat was ook één van hun verlangens (Genesis 11:4).

Het plan is toen mislukt, maar het fundament is wel gelegd. Gelegd. Koning Saul bouwde ook een monument voor zichzelf, maar hij verloor zijn kroon (1 Sam.15:12). Koning David verlangde om een monument (tempel) voor de Here te maken, hij was een man naar Gods hart (1 Sam. 2:30). Abraham was 75 jaar oud toen hij zijn rug toekeerde naar de goddeloze wereld (Gen.12:4) en uit geloof ging leven. Hij vertrouwde de Here voor de volgende 100 jaar en werd een vriend van God.

Vandaag kennen we geen van die opzichters van de torenbouw van Babel, maar hier in Israël is Abraham bij iedereen bekend.
Hij leefde met 3 steden in zijn hart: Ur, achter zich, Sodom, naast zich, en die Hemelse stad, de stad van de grote Koning, vóór zich.

Ja, uit Abrahams zaad is de Messias geboren en zijn leven werd tot een zegen voor de gehele wereld. Voor welke wereld willen wij ons een naam maken? (Matt. 6:33)

Johan!