Voorbereid

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 13
VoorbereidIn dit nummer treft u natuurlijk een verslag aan van onze jaarlijkse Toogdag. Op het moment van schrijven wordt hier op kantoor nog druk gewerkt aan de voorbereidingen. Vanaf deze plaats een woord van dank aan alle vrijwilligers die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt.De redactie is deze zomer ook al bezig geweest met het komende kerstnummer. Een voorproefje daarvan is als apart blad bij dit Zoeklicht toegevoegd. Hierin treft u artikelen aan over Herodes en Johannes de Doper. Wat betekenen deze personen/persoonlijkheden voor nu? In het kerstnummer komen ook andere bekenden aan bod, zoals Simeon en Anna, Jozef en Maria. Allen waren gegrepen door de komst van onze Here.

Het Zoeklicht laat zien waarom Jezus’ komst, zowel die van 2000 jaar geleden als zijn (spoedige) wederkomst, van belang is voor deze wereld. U kunt nu al extra kerstnummers bestellen, bijvoorbeeld voor verspreiding met een uitnodiging voor een kerstdienst. (Kijk voor de bon in het ‘kerstnummer’)Peter de Haan

Eindredacteur Het Zoeklicht