Voorbereiden

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 13
Vlak voor de vakantie moet er nog veel gebeuren. We zijn op kantoor al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor de Toogdag, die op 25 september in de Americahal in Apeldoorn wordt gehouden. Het raamwerk staat: sprekers, het thema, de muzikale omlijsting. Errie Plantagie is ook al bezig met vervoerszaken, zie daarvoor ook de informatie op de pagina hiernaast. Voor de promotie van deze dag hebben we ook u nodig. Nodig vrienden, familie, gemeenteleden uit om mee te gaan. Zorg dat een ieder het weet!
In dit blad leest u dat de wereld wordt voorbereid voor de komst van de antichrist. De grote misleider noemt ds. Henk Schouten hem, die een wereld zal voorspiegelen van vrede. Deze wereld zal een zeepbel blijken. Wij mogen echter vertellen van een wereld waar echte vrede zal zijn. Ds. Theo Niemeijer bereidt u ook voor op de toekomst, wanneer hij het onderscheid aangeeft tussen de eerste en de tweede wederkomst van Christus. De eerste keer zal Hij Zijn bruid, de gemeente ophalen. De tweede keer komt Hij op aarde, om Zijn koninkrijk op aarde te stichten, met Jeruzalem als hoofdstad. In Israël lijkt de vrede momenteel steeds verder weg. Jan van Barneveld laat zien hoe de strijd tegen Jeruzalem wordt gevoerd. De toekomst van deze stad ligt al vast, als stad van de grote Koning.
Goede voorbereidingen zijn vaak het halve werk. Daarom herhaal ik hier de oproep van Gert van de Weerd om de Bijbel te blijven lezen, om zo God te leren kennen en te leren leven naar Zijn wil. Dan is de Heilige Geest geen vaag begrip meer, maar wordt het een vuurvlam die je leven gaat beheersen.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht