Voorbereiden

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 16
Terwijl de gasten in Het Brandpunt nog volop van de vakantie genieten en ook opgebouwd worden door de studies van onder andere Gerrit Leuvenink en Bert van Twillert, zijn op kantoor al volop de voorbereidingen aan de gang voor de activiteiten in het najaar. De eerste - en tevens grootste - activiteit is de Toogdag, die we op zaterdag 24 september in de Americahal in Apeldoorn. In het vorige nummer werden Ton Stier en Henk Schouten al aangekondigd als spreker. Nu kunnen we Gerrit Leuvenink hier aan toevoegen. U komt toch ook? Janneke, onze jongerenwerker, is bezig om alles klaar te krijgen voor een boeiende jongerenavond op 23 september. We verwachten zo’n duizend jongelui. Kom jij ook?!
Daarnaast zijn we ook al bezig met de volgende studiedag. Deze is op zaterdag 29 oktober op ons terrein in Doorn. Het thema is ‘Europa en de islam’. In de komende nummers komt er meer informatie over deze dag. Ondertussen zijn er bij Isropa de voorbereidingen voor de Israëlreis, die van 17 tot 24 november op het programma staat. Voor meer informatie over deze reis kunt u bellen naar 020 - 894 99 55, of mailen naar zoeklichtreizen@isropa.nl.
Voor zover de ‘zakelijke’ voorbereidingen waar we ons mee bezig mogen houden. Oscar Lohuis en Theo Niemeijer hebben het over hoe we ons voorbereiden op het einde. In de vragenrubriek gaat het over het einde van ons aardse leven en het dilemma begraven of cremeren. Oscar Lohuis vraagt hoe klaar wij zijn voor het einde van alle dingen, dat volgens Petrus nabij is. Hoe kunnen wij daar klaar voor zijn? Door elkaar lief te hebben en ook zonden van anderen te bedekken. Bent u daar klaar voor?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht