Voorbereiden

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 18
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog drie weken voor de Maranathadag. De voorbereidingen worden steeds concreter. Zo zijn de kramen voor de boekenstands besteld, heeft mijn collega Leonie brieven gestuurd naar de vrijwilligers die deze kramen bemensen en bekijkt Leen, onze kok, ondertussen hoe de catering het best geregeld kan worden. En zo zijn er nog heel veel meer dingen die geregeld moeten worden, zodat we op 12 september met een gerust gevoel aan deze dag kunnen beginnen.
Toch blijft het mensenwerk. Er zal vast wel iets gebeuren dat nog niet is voorzien, of toch net even anders loopt. Hoe anders zal dat zijn bij de wederkomst van Jezus Christus. De voorbereidingen voor die dag zijn al lang geleden begonnen. Gert van de Weerd neemt ons mee naar de Psalmen en laat zien dat de troonrede al geschreven is. De gebeurtenissen die leiden tot de kroning van de Here Jezus in Jeruzalem liggen nu nog in de toekomst, maar de voorbereidingen zijn in volle gang.
Daarover kunt u ook al een stukje lezen in de voorbeschouwing op het kerstnummer. De voorbereidingen daarvoor zijn ook al in volle gang. Terwijl de zon nog voluit schijnt, werken onze schrijvers aan artikelen voor de donkere decemberdagen. Dagen waarop weinig licht te zien is, maar die toewerken naar Kerst, waarbij we de komst van de Here Jezus naar de aarde vieren. In dat opzicht is de zomer precies gelijk. We kijken uit naar de wederkomst van Jezus Christus, het einde van een reeks gebeurtenissen die begint met de Opname van de Gemeente en wordt afgesloten met Zijn kroning in Jeruzalem. Laten we ons op die tijd voorbereiden.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht