Vooroordelen staan verzoening in de weg

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 1
Vooroordelen staan verzoening in de wegIn aanloop naar een conferentie over ‘Verzoening tussen Joden en Arabieren’ organiseert stichting Cornerstone een bijeenkomst om dit thema wat breder neer te zetten. Op 9 april staat in Soest de vraag centraal hoe christenen hun steentje kunnen bijdragen aan deze verzoening.

Deze aanloopdag wordt georganiseerd in samenwerking met de zendingsorganisatie Arabische Wereldzending (AWZ). Jaap Bönker, directeur van AWZ, zegt dat de vrede moet beginnen in het huis van God. "Er leven onder christenen veel vooroordelen over Joden en Arabieren. Die moeten eerst weggenomen worden, voor er een vrede kan komen die verder gaat dan een politieke vrede.”

De Marokkaanse spreker Ben Benatti spreekt over de verzoening tussen Isaäk en Ismael. Ook wordt de film ‘Forbidden Peace’ vertoond. De bijeenkomst begint om 16.00 uur in de Julianakerk te Soest en staat open voor alle geïnteresseerden. Voor meer informatie kunt u terecht bij
AWZ, tel. 0228-592020 of Stichting Cornerstone, tel. 035-5880915 / 035-5880916. Of kijk op www.st-cornerstone.nl.