Voortdurende moed

Jef de Vriese • 82 - 2006/07 • Uitgave: 3
Diegenen die ons tekort doen, kunnen misschien een rijkelijk leven leiden en hun harten vetmesten, maar voor de toekomst geeft hun dat geen garantie. Wij hebben geen vetgemeste harten nodig, maar sterke harten. Sterke harten
helpen ons overleven in een wereld die ons materieel, emotioneel en in onze relaties belaagt en onze geestelijke dood wil. Dit is een beangstigende bedreiging,
maar juist daarom kunnen wij moed vatten. Wie geen besef heeft van de akelige wereld waarin hij leeft, is niet bang en heeft naar zijn eigen bewustzijn geen moed nodig. Hij is al helemaal ingepakt
in de duisternis van de wereld, zodat hij niet beseft waarin hij leeft.


Wij begrijpen echter de ernst van de situatie en snakken naar de moed die God geeft aan mensen die hun penibele
omstandigheden onder ogen zien. Wij kunnen een voorbeeld nemen aan de vastberadenheid van Jezus die absoluut
naar Jeruzalem wou gaan, ondanks het feit dat hij wist wat Hem daar te wachten stond (Luc. 9:51). Zijn angst in de Hof van Olijven, gaf Hem moed zich aan de Vader toe te vertrouwen en de vreugde te zien die voor Hem lag, al kwam die pas nadat Hij de schande van het kruis onderging (Hebr. 12:2).


Wie niet bang is, heeft geen moed nodig.
Maar wie beseft hoe akelig het leven in deze wereld is, kan van God een sterk hart ontvangen (1Tess. 3:13). Sterke harten staan voor hun zaak. Zij weten dat alle genade van God komt en beseffen dat het hun verantwoordelijkheid
is die genade in de praktijk om te zetten.