Vooruitzicht

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 22
Na ruim een week van leven tussen hoop en vrees voor spaarders en werknemers van de DSB is het doek gevallen. Diverse vingers wijzen weer anderen als schuldige aan. Toch moeten de klanten ook naar zichzelf kijken, niet alleen die van deze bank. In het kader van meer, beter en groter werd er geld geleend, terwijl de huishoudportemonnee dit eigenlijk niet toeliet. Een mooie toekomstdroom van een mooier huis, een nieuwere auto of een verre vakantie, de financiën mochten geen probleem vormen. Het was een toekomstdroom die was gebaseerd op geld en spullen. Nu liggen vele dromen in duigen door deze financiële tegenslag.
Wanneer je dan het artikel van Jan Martijn Abrahamse leest, die schrijft over de eerste christenen, dan laten die toch een ander leven zien. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de tegenstand die zij ervoeren, zetten zij in de wereld hun beste beentje voor. Volgens Abrahamse heeft dat alles te maken met de hoop die deze christenen hadden voor de toekomst. Niet slechts afwachten, maar een actief verwachten door een hoogstaande moraal en goed gedrag te midden van de wereld. Stralen wij nog hoop uit in en voor deze wereld? Wij kunnen de mensen om ons heen een ander vooruitzicht bieden, dat verder gaat dan het hier en nu.
We mogen wijzen op de arm van God. Ds. Henk Schouten schrijft hierover: Het leven kan ons op heel veel manieren lastig vallen. Maar bovenal zullen we ook kunnen getuigen van de sterke en machtige armen van onze God. Hij draagt ons, Hij beschermt ons. We hoeven niet in eigen kracht voort te gaan, maar we mogen gaan in de sterke kracht van onze God.
Hoop doet leven!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht