Vraag naar voorlichting verbaal geweld groeit

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 11
Het aantal scholen dat verbaal geweld aan de orde wil stellen door middel van een gastles van de Bond tegen het vloeken, is het afgelopen jaar toegenomen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de organisatie. In 2008 verzorgde de Bond ongeveer zevenhonderd interactieve lessen op scholen van allerlei signatuur. Tijdens de lessen worden jongeren bewustgemaakt van de schadelijke gevolgen van verbaal geweld en worden ze aangezet tot respectvol taalgebruik. De twee fulltime schoolwerkers van de Bond kunnen de vraag maar net aan, terwijl ze de scholen zelf nauwelijks met haar aanbod benadert.