Vraagje!

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 20
Vraag:
Wat is een ware gelovige?

Antw.:
Iemand die Jezus Christus als Redder en Heer heeft aangenomen en leeft, denkt en handelt overeenkomstig de Bijbel.


Vraag:
Hoe wéét je datje een echte christen bent?

Antw.:
Als je door een waar geloof weet dat Christus in je hart woont, zoals de Bijbel dat uitlegt.


Vraag:
Hoe weet je zeker dat de Bijbel het Woord van God is?

Antw.:
Bij het biddend lezen van de Bijbel werkt de Heilige Geest in hef hart van de lezer. Advies: Begin bij hef Evangelie van Johannes.


Vraag:
Waarom hebben mensen heel vaak een innerlijke weerstand tegen de Bijbel?

Antw.:
Uit angst om 'betrapt' te worden op een aan God ongehoorzaam en zondig leven, of geconfronteerd te worden met zichzelf. Gods Woord is als een spiegel.


Vraag:
Waarom leest u die dit leest nooit in de Bijbel?

Advies:
Neem de Bijbel ter hand, stel het niet langer uit en laat u niet langer misleiden door ongefundeerde vooroordelen. Lees in het Nieuwe Testament wie de Here Jezus Christus is, wat Hij heeft gedaan voor u, die dit leest, toen Hij stierf, hangend aan het kruis. U leest dan ook wie Hij is nadat Hij drie dagen later uit de dood opstond en nu leeft; u leest wat Hij voor u wil en kan zijn en doen. Wie is Hij? Ooggetuigen van Zijn leven, dood en opstanding spreken erover. We weten vele malen meer over Hem, dan over wie van Zijn tijdgenoten dan ook. Lees het in de Bijbel, het levende en blijvende Woord van God!