Vragen - jrg. 80-14 - Terug naar de moederkerk

ds. Theo Niemeijer • 80 - 2004/05 • Uitgave: 14
Vragen

Terug naar de moederkerk
K. W. te T. stuurde ons een artikel op uit de Leeuwarder Courant, waarin protestants predikant Herman de Vries zich uitspreekt om Maria de plaats te geven die haar toekomt en vraagt onze reactie hierop.Antwoord:

De nooddoop door een rooms-katholieke zuster in Australië na zijn moeizame geboorte lijkt een nieuwe betekenis gekregen te hebben voor de protestants predikant Herman de Vries uit Ternaard. Sinds vier jaar is de stevig confessionele dominee in de ban van Maria en de rooms-katholieke spiritualiteit en rituelen. Van zijn hand kwam onlangs het boekje: "Maria, een weg tot Christus". Een voor predikanten inmiddels vrij gebruikelijke tweedaagse retraite in het karmelklooster van Zenderen maakte in 2000 veel los bij De Vries. Tijdens deze twee dagen had hij een mystieke ervaring. Stemmen horen, beelden en visioenen zien, behoren volgens De Vries bij zijn pastorale werk. De van huis uit Gereformeerde predikant zag er een reden in zich te verdiepen in mystici als Teresia van Avila, Teresia van Lisieux en Johannes van 't Kruis. Deze werken nodigden hem uit tot zelfreflectie en correctie met andersdenkenden. Na een bezinningsdag in een klooster in Boxmeer zocht hij aansluiting bij het interreligieuze Fries Karmelgenootschap. Ds. De Vries, zelf actief in het Confessioneel Gereformeerd Beraad en het Evangelisch Werkverband wil hiermee graag bruggen slaan naar wat hij "andere bootjes op de oceaan van spiritualiteit" noemt.

Het ligt in de lijn der verwachting dat protestantse - maar ook evangelische kerken en bewegingen toenadering zoeken tot het rooms-katholicisme. Tayzé het eerste oecumenische klooster, ooit gesticht door Roger Schulz, die als jong afgestudeerd theoloog op zoek was naar een huis in het Franse Bourgondië, waar hij zich in retraite terug kon trekken, heeft al velen jaren op dit vlak baanbrekend werk verricht. Per week verblijven duizenden jongeren in Tayzé, die een periode van soberheid, rust en bezinning verkiezen boven het 'normale' leven.

Het Vaticaan noemde Tayzé "de jonge lente van de christelijke kerk". Tayzé, dat aanvankelijk als protestants klooster begon, werd na de goedkeuring van Rome om 10 rooms-katholieke broeders toestemming te geven zich bij het klooster aan te sluiten, het eerste oecumenische klooster. Tayzé is tot een wereldbeweging uitgegroeid, die haar jongeren beïnvloedt en tot in de uiterste hoeken van de wereld uitzendt. Het is duidelijk dat Tayzé vanuit een protestantse opzet, via de oecumenische weg midden in de Rooms-Katholieke kerk terechtgekomen is. Bij de installatie van de laatste paus zei Schulz, dat hij uitzag naar de opperherder, en dat vier en een halve eeuw reformatie het Petrusambt niet weggevaagd heeft! De Maria-verering heeft een belangrijke plaats op Tayzé. Hierover zegt men: "De moeder Gods is een ondersteuning voor ons geloof. De Maagd Maria, de gelukzalige moeder van God, is een integrerend bestandsdeel van het geloof in Christus, waarachtig God en waarachtig mens".

Tayzé is momenteel een opleidings - en vormingscentrum geworden om velen voor te bereiden op de dienst der verzoening voor de gehele wereld. Met deze verzoening wordt bedoeld: "De Reformatie moet zich met Rome, de gelovige met de ongelovige, de christen met aanhangers van andere wereldreligies, enz. verzoenen.

Zo zien we dat Tayzé onze jonge generatie voorbereidt, om het universele leiderschap over de universele kerk te aanvaarden. Dit leiderschap zal door niemand anders dan de paus, opgeëist worden . Vele jongeren laten zich door de "geest van Tayzé" verleiden en klaar maken voor de acceptatie van de uiteindelijke antichrist.

Zowel binnen de protestantse - als evangelische kerken zien we een ontwikkeling die leidt tot een onbekend worden met de Bijbel. We weten dat Bijbelgebruik binnen de Rooms-Katholieke kerk nooit aangemoedigd werd. De laatste tijd is ook een afname van Bijbelgebruik in de Protestantse - en Evangelische kerk te constateren. Zelden wordt er in de gezinnen nog in de Bijbel gelezen en het Bijbels gehalte van de prediking holt achteruit!

Verder is er binnen Protestante - Evangelische kerken ook een toename voor mystiek te bespeuren. Op allerlei manieren probeert men op het gevoel in te spelen. De "gevoelswaarde" van de dienst is veel belangrijker dan een heldere Bijbelse prediking.

Tenslotte komen we in de Rooms-Katholieke kerk vele heiligen tegen die op één of andere manier vereerd worden en een belangrijke rol in hun geloofsbeleving spelen. Verering speelt de laatste tijd een grote rol onder de mensheid. Sporthelden, politici, popsterren en filmsterren worden vandaag als een soort halfgoden aanbeden. Deze aanbidding is via de praisecultuur ook vele kerken en gemeenten binnengedrongen, waarmee de gezonde verkondiging van de Bijbel helaas verdrongen werd.

Door deze afname van Bijbelgebruik, een hang naar de mystiek en een toename van menselijke verering, is de overstap van de Protestantse en Evangelische kerken, naar de Rooms-Katholieke kerk nog maar een kleine stap…terug naar de "moeder der kerken".ds. Theo Niemeijer