Vragen - jrg. 81-03

ds. Theo Niemeijer • 81 - 2005/06 • Uitgave: 3
VragenH. v. E. te B. vraagt onze mening over de boekenserie “De Laatste Bazuin” van Tim LaHaye en Jenkins.Antwoord:

De boeken van deze serie heb ik niet allemaal gelezen, maar wat ik er van gelezen heb vind ik zeer boeiend en - al is het dan ook in romanvorm - Bijbelgetrouw geschreven.

In het boek over de “Opname der gemeente” blijkt hoe Bijbelgetrouw LaHaye is en vrijwel “op dezelfde profetische lijn zit” als Het Zoeklicht.Mogen we alleen avondmaal vieren met ongezuurd brood? (L. B. te ’s G.)Antwoord:

Het breken van het brood komen we in Gods Woord in vele vormen tegen. We lezen in Johannes 6 hoe de Here Jezus de vijf broden brak en door de apostelen aan de vijfduizend uit liet delen. In verband met deze spijziging wees de Here Jezus in Johannes 6:54-58 op zijn eigen lichaam dat als het ware brood uit de hemel nedergedaald is. De vijf broden van de jongen zullen zeker niet ongezuurd geweest zijn en toch ziet de Here Jezus ze als een beeld van zijn eigen lichaam. Zo lezen we, dat de eerste gemeente dagelijks het brood aan huis brak en daarbij de Here Jezus dankte voor het volbrachte werk op Golgotha. Dit zal echt niet iedere keer ongezuurd brood geweest zijn, omdat het feest van de ongezuurde broden maar zeven dagen per jaar gevierd werd (Leviticus 23:6). We lezen ook niet dat de Emmaüsgangers ongezuurd brood met de Here Jezus aten. Het brood dat Paulus tijdens de schipbreuk in Handelingen 27:35 brak zal waarschijnlijk ook geen ongezuurd brood geweest zijn.

Laat het ons duidelijk zijn, dat de avondmaalsviering geen voortzetting is van de Paschaviering van het Joodse volk. De Gemeente is niet een verlengstuk van Israël of ter vervanging van dit volk als Gods volk aangenomen. De gemeente is een nieuwe schepping, een nieuwe mens (Efeziërs 2:15). Het is goed dat de laatste tijd steeds meer kerken ontdekken dat Israël in Gods heilsplan nog een grote rol gaat spelen. Maar dat wil nog niet zeggen, dat we allerlei inzettingen die God vooral aan Israël zijn volk geboden heeft, als gemeente over moeten nemen. Laat Israël het feest van de ongezuurde broden vieren en de gemeente het Heilig Avondmaal en laten we deze twee feesten, hoewel ze veel met elkaar te maken hebben, niet met elkaar vermengen.Mogen we God nog wel om vergeving vragen voor onze dagelijkse zonden, of mogen we de zonden alleen belijden en Hem bedanken voor de vergeving, die we reeds in Christus ontvangen hebben? (H. K. te B.)Antwoord:

In Johannes 13:10 zegt de Here Jezus tegen Petrus: “Wie gebaad heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein”. We zijn gered door het “Bad der wedergeboorte” (Titus 3:5) Zij die in de Here Jezus geloven worden als het ware in dit bad ondergedompeld en één gemaakt met Christus’ sterven en opstanding. We zijn volkomen gerechtvaardigd en in Gods ogen in Christus volmaakt geworden. Toch hebben we nog steeds met vuile voeten te maken. Door onze wandel in de wereld om ons heen raken onze voeten voortdurend bezoedeld. We mogen ze door Hem laten reinigen. Natuurlijk mogen we Hem vragen of Hij onze uitglijers wil vergeven en daarbij Hem ook van harte bedanken, dat we ondanks alles door het bad der wedergeboorte volkomen rein zijn.Ds. Theo Niemeijer