Vragen - jrg. 83-05

ds. Theo Niemeijer • 83 - 2007 • Uitgave: 5
Van een 93-jarig abonnee (A. T. te G.) die zo graag trouw wil blijven aan het Woord van God, kreeg ik de volgende vraag: Ik heb laatst op tv. een genezingsdienst gezien waar ik een beetje ontdaan van ben. Ik geloof beslist in wonderen, maar moet dat nu zo?Antwoord:

Zo langzamerhand dreigt er in de gemeente van Christus een vervreemding te ontstaan tussen Bijbelgetrouwe – en wonderen zoekende broeders en zusters. Het gaat hierbij niet om de vraag of we in wonderen geloven, maar veel meer om de vraag, hoe en waarom deze wonderen gebeuren. In het bekende, seculiere boek Megatrends, waarin stilgestaan wordt bij de komende veranderingen in Nederland, wordt ook gesproken over de charismatisering van de kerk. De moderne mens is consumptief ingesteld en gaat er van uit dat het geloof ook in praktische zin wat oplevert. Het geloof in Christus moet ons voorspoed opleveren, levensvreugde en niet te vergeten een gezond lichaam. Het lijden, de ontbering en de verdrukking van de eerste christenen hebben we als kerk ver achter ons gelaten. We zijn als kerk tegenwoordig maatschappelijk aanvaard. De diensten moeten aantrekkelijk zijn en onze gevoelens aanspreken. De kerk behoort vooral groot en jeugdig te zijn. Zo krijgen we binnen de theologie ook steeds meer met een aanrakings- en gevoelstheologie te maken. Vele liederen die vandaag in de gemeente gezongen worden gaan over dit aanraken en voelen.

Zo vervreemdt de gemeente van Jezus Christus steeds verder van haar oorspronkelijke wortels in Christus en Zijn Woord en verandert in een gemeente die aan de kenmerken van Laodicea voldoet. In de ogen van hen zelf: rijk en aan niets gebrek… maar in Gods ogen: lauw, onrein, arm, blind en naakt! Het is maar hoe je er naar kijkt. Vanuit menselijk standpunt: niets mis mee, maar door Gods ogen gezien: ellendig!

De moderne christen is niet meer tevreden met alleen de zekerheid vanuit Gods Woord. Ze zoeken naar andere bevestigingen en vinden deze in tekenen en wonderen. Het verlangen naar tekenen en wonderen blijkt voor hen onverzadigbaar te worden. Wie zich daar eenmaal op richt, krijgt te maken met een onverzadigbaar verlangen dat niet te stillen is. Het moet steeds meer, groter en spectaculairder zijn. Een dienst waarin alleen “maar” Gods Woord verkondigd wordt, zonder tekenen en wonderen, of emotioneel aansprekende elementen, is voor hen beneden de maat. Een ontevreden gevoel vervult hun hart zodat ze opzoek gaan naar nog meer… meer van wat?

Het moge duidelijk zijn, dat de charismatisering van de kerk een antwoord is op de starheid en de liberalisering die veel kerken verwoest hebben. Een gevaar van doorslaan naar de andere kant ligt dan ook voor de hand. Wat zou het fijn zijn, wanneer in de kerk een nieuwe liefde ontstaat voor Gods Woord en dat er een nieuwe lichting voorgangers komt, niet in de eerste plaats als getrainde managers of showmasters, maar met een diepe liefde voor dit Woord om daarmee de gemeente te voeden, op te bouwen en voor te bereiden op de komst van Christus.In Matteüs 24:22 lezen we dat de grote verdrukking “ingekort” zal worden. Betekent dit van zevenjaar tot drie en een half jaar? En in Openbaring 5:9-10 zingen de vier dieren en vierentwintig oudsten een nieuw gezang voor het Lam. Is dit lied nu in de derde persoonsvorm (hen, zij)) of eerste persoonsvorm (ons, wij) geschreven? (G. H. te P.)Antwoord:

De grote verdrukking zal een periode van zeven jaar bestrijken. In Daniël 9 wordt over een ‘jaarweek’ gesproken. We mogen aannemen dat een jaarweek zeven jaar duurt. Deze zeven jaar worden in twee keer drie en een half jaar verdeeld. De eerste helft is een periode waarin vreselijke natuurrampen de aarde zullen treffen en de antichrist zich als de wereldverlosser zal opwerpen. In deze eerste helft zullen ook de twee getuigen in Jeruzalem profeteren en zal Israël een verbond met de antichrist sluiten. Na deze eerste helft zal de antichrist zich tot god verheffen en zal de “gruwel der verwoesting” (Matteüs 24:15) vervuld worden, waarbij het verbond tussen de antichrist en Israël verbroken zal worden. (Daniël 9:27). Dan zullen ook de twee getuigen gedood worden. In deze tweede helft zal voor de antichrist een beeld opgericht worden dat iedereen zal moeten aanbidden. Israël zal gedurende deze periode naar de woestijn vluchten, door God bewaard en onderhouden worden.

Het “inkorten” heeft dus niet te maken met het inkorten van zeven naar drie en een half jaar maar veel meer met het “onderbreken” van Gods oordeel “ter wille van de uitverkorenen”. Omdat Hij zijn plan met zijn uitverkoren volk Israël zal uitwerken, wordt Gods oordeel na deze zeven jaar onderbroken. Pas na het vrederijk zal Gods oordeel zijn vervolg krijgen.Wat betreft het nieuwe gezang (Op. 5:9-10), waarover we drie keer in het boek Openbaring kunnen lezen, dat bij de glazen zee gezongen wordt en ons terug doet denken aan het lied van Mozes na de doortocht van de Rode Zee, het volgende. In de oudste manuscripten die van dit boek Openbaring gevonden zijn, ontbreekt het woordje “wij”, maar wordt over “hen” gesproken. In ieder geval zingen de 24 oudsten en de 4 wezens over de gemeente die met het bloed van het Lam gekocht is (zie Hand. 20:28).Ds. Theo Niemeijer