Vragen - jrg. 85-02

ds. Theo Niemeijer • 85 - 2009 • Uitgave: 2
Vragen

De laatste tijd hoor ik nog al eens over het fenomeen ‘Soaking in the Spirit’. Wanneer ik de informatie hierover van het Soaking Prayer Center lees, bekruipt me een onrustig gevoel. Christenen schijnen erg verdeeld over dit gebeuren te zijn. Hoe denkt u hierover? (M. v. D. te B.)

Antwoord:
Het Soaking Prayer Centrum in Den Haag vertelt ons dat het bij het soaken vooral gaat om tot rust te komen. Het gaat hier dus niet om strijd en gebed, maar door middel van zachte intieme aanbiddingsmuziek je ziel tot rust brengen om dichter tot God te komen. Ieder mens heeft toch immers het verlangen om dicht bij God te zijn?
Het centrum leert ons ook, wanneer je het soaken nodig hebt:
• Bij geestelijke droogte kan soaken je geest doen herleven
• Als je verlangt naar meer krachtig bewegen in de gaven van de Heilige Geest, kan soaken je helpen om Gods stem duidelijk te verstaan
• Als je zoekt naar nieuwe visie of richting in je leven, kan het helpen om te soaken
• Als je van binnen verwond bent, kan soaken de pijn verlichten
• Als je iets nieuws wilt beginnen en de kracht van de Here daarbij nodig hebt, kan soaken je helpen de weg te vinden
• Als je een antwoord zoekt voor een probleem of een bepaalde situatie, kan soaken je helpen de weg te vinden
• Als je verantwoordelijkheden draagt, kan soaken je last verlichten
• Als je vast zit in bepaalde zonden, kan soaken je bekrachtigen om uit te breken in de vrijheid
• Als je relatieproblemen hebt, kan soaken je nieuwe bronnen geven van genade, geduld en liefde
• Als je meer intimiteit wilt in de relatie met je hemelse Vader, kan soaken je dieper brengen in Hem
Verder vertelt het centrum ons ook hoe je kunt soaken: “Je gaat in een gemakkelijke houding liggen of zitten en richt je gedachten op Jezus en geef al je zorg en lasten aan Hem.” Je kunt daarbij bidden: “Heer, ik nodig U uit om te komen en mijn hart te doorzoeken. Deze tijd is voor U. Wilt u dichtbij komen en mij Uw liefde doen laten ervaren”. Laat aanbidding voor Hem in je opkomen en geef jezelf aan Hem… laat je hierbij niet afleiden.
Het duurt meestal een minuut of vijftien voordat je gedachten een beetje tot rust komen. Hoe vaker je soakt, hoe sneller je Gods tegenwoordigheid kunt ervaren. De Heilige Geest kan ook met golven komen. Laat de Heilige Geest je dieper in Christus (de zalving) brengen.
Tot zover de informatie die het Soaking Prayer Centrum in Den Haag ons geeft.

Ik kan me het onrustig gevoel van de vraagsteller levendig voorstellen. Iemand die zich vanuit de New Age beweging tot Christus bekeerd heeft, zal zich weer ‘terug bij af’ voelen en denken: ‘hier ben ik juist uit verlost!’
Natuurlijk is er niets mis mee om te verlangen naar een diepe relatie met onze Hemels Vader, maar de manier die hier voorgesteld wordt, is niet de weg die Gods Woord ons aanwijst. Vooropgezet wil ik benadrukken dat er tijd voor nodig is om tot een diepe relatie met God te komen. Dat gebeurt niet zomaar tussen onze drukke bezigheden van ons hectische leven. Wat is het belangrijk om tijd te nemen voor onze relatie met Hem en daar een tijd van stilte voor te nemen… stille tijd, zoals we dat gewoon zijn om dit te noemen.
Wat echter met een diepe relatie met God bedoeld wordt blijft bij soaken toch wat wazig. Als ik een diepe relatie met iemand wil hebben, zal ik de ander moeten leren kennen. Hoe kun je God echt leren kennen zonder de Bijbel daar bij open te slaan. Hebben we Gods Woord niet meer nodig, moet de Geest het ons rechtstreeks openbaren, wie God is, waarom heeft Gods Geest dan mensen geïnspireerd om de Bijbel te schrijven? Bij het soaken gaat het veel meer om het prettige, hemelse gevoel dat je krijgt waarmee de ziel opgewekt wordt door meeslepende muziek, om vervolgens dit gevoel een poosje vast te houden tot het volgende soaking-moment. Dit zogenaamde soaking-moment kan leiden tot een soort verslavende uitwerking, waarnaar je steeds weer gaat verlangen. Er zijn steeds meer gemeenten die hier op in spelen met hun aanbiddingsteams die de gemeenteleden naar een bepaald geestelijk niveau moeten manoeuvreren.
Er wordt bij soaking voorgeschreven om er gemakkelijk bij te gaan liggen, meestal op je rug, om zo de Geest door je heen te laten werken. De Bijbel leert ons anders. De wijzen uit het Oosten hebben een lange, moeilijk afstand moeten overbruggen, maar ze werden aangespoord door Gods Woord (Micha 5:1) om naar Bethlehem te gaan om de Koning hulde te bewijzen. Het Griekse woord voor ‘hulde bewijzen’ betekent letterlijk, op je aangezicht ter aarde vallen en met je voorhoofd de aarde aanraken om zo je complete onderwerping aan de koning aan te geven. De wijzen uit het Oosten hebben dit zo letterlijk gedaan… en ze hebben daarbij Gods nabijheid ervaren als nooit tevoren!
Samenvattend wil ik hierover nog een paar opmerkingen maken:
De laatste tijd heerst er onder de christenen een geest die er naar verlangt om God rechtstreeks te leren kennen, niet meer via een omweg, door middel van de Bijbel, maar direct door wonderen en tekenen en, als belangrijkste, door middel van ons gevoel.
De gevoels- en aanrakingstheologie vieren in onze tijd hoogtij. We willen het voelen en meemaken, een gezonde, Bijbelgetrouwe preek ‘gaat er niet meer in: dat duurt te lang en is vaak te moeilijk. Als soaking binnen een kwartier al werkt, waarom dan nog zo’n moeilijk preek?
De Bijbel wordt de laatste tijd voor gelovigen een steeds onbekender boek. Zelfs met de Nieuwe Bijbelvertaling wordt dit probleem niet opgelost. Christenen zonder Bijbelkennis en alleen maar een verlangen naar gevoel en ervaring kun je uiteindelijk van alles wijsmaken en hebben totaal geen onderscheidingsvermogen. Is dit de generatie die geen onderscheid zal kunnen maken tussen de antichrist en de ware Christus?
Tenslotte: Heel veel geestelijk leven is gericht op het welbevinden van onszelf. In aanbiddingsdiensten gaat het vaak om het heerlijke gevoel dat wij krijgen, waarbij vergeten wordt dat het uiteindelijk om de verheerlijking van de Heiland gaat.
Het woordje soaking betekent in het Engels letterlijk ‘doorweekt’. In 1 Korinthiërs 12:13 staat dat we als gelovigen allemaal doordrenkt (doorweekt) zijn met de Heilige Geest. We hoeven dit niet meer op meditatieve manieren te verwerven, nee we hebben het reeds ontvangen. Wanneer we het niet meer ervaren, leert de Bijbel ons dat we onze zonden mogen belijden, Op grond van het vergoten bloed van Christus wordt de relatie herstelt. In Jesaja 59:2 staat dat het de ongerechtigheden zijn, die de relatie met God verbreken. Er is dan maar één oplossing: niet soaken, maar belijden! Wanneer we dat doen, komt de blijdschap van een herstelde relatie terug.
Al met al, een waarschuwende reactie op het fenomeen soaking, is Bijbels gerechtvaardigd.

ds. Theo Niemeijer