Vragen - jrg. 85-21

ds. Theo Niemeijer • 85 - 2009 • Uitgave: 21
Vragen

In Openbaring 13:16 schrijft Johannes over het merkteken dat aan allen op aarde gegeven wordt. Dit alles zal zich afspelen tijdens de tweede helft van de grote verdrukking. Sommigen hebben het over een chip, weer anderen leren dat we als gemeente dit ook allemaal mee zullen maken. Kunt u mij hier iets meer over vertellen? (D. H. te H.)

Antwoord:
De antichrist, die zich als de wereldverlosser zal voordoen, zal een groot politiek leider zijn, met daarbij een zeer charismatische identiteit, waarmee hij ook alle wereldgodsdiensten naar zich toe zal trekken en uiteindelijk zichzelf zal laten aanbidden als de enige God. Ook zal hij de wereldwijde economische machten naar zich toetrekken en aan zich binden. Zo lezen we in Openbaring 13 dat hij alle politieke, godsdienstige en economische macht aan zich zal binden, waarmee hij op deze drie gebieden de alleenheerser zal worden en daarmee de absolute wereldmacht zal bezitten.
Mensen die zijn heerschappij niet aanvaarden, zullen uit de weg geruimd worden en als controlesysteem hiervoor zal ieder mens gedwongen worden om het teken van de antichrist te dragen.
Nu weten we dat satan niet zo origineel is en vaak de dingen van God nabootst. Zo is ook zijn merkteken op de voorhoofden van de bewoners op aarde een na-apen van de verzegeling van de 144.000 verzegelden uit Openbaring 7:1-8. Ook zij worden aan hun voorhoofden verzegeld met een teken, als symbool van Gods eigendom (vers 3). Zo zal de antichrist zijn ‘eigendomsteken’ op de voorhoofden van de mensen laten zetten, dat zal leiden tot blinde gehoorzaamheid van het beest, de antichrist. We lezen over de 144.000 verzegelden, dat ze het Lam volgen waar Hij ook heengaat (Opb. 14:4), zo zullen de mensen met het merkteken van de antichrist het beest ook volgen waar het maar heen gaat.
Er zal in die tijd oorlog gevoerd worden met het Joodse volk, dat de woestijn in zal vluchten, waar het door God Zelf beschermd en gevoed zal worden. Daarna zal er ook oorlog gevoerd worden tegen ‘de overigen van haar nageslacht’, waarmee de overigen gelovigen bedoeld worden. In de eindtijd zal er in de wereld geen enkele ruimte meer voor het volk Israël over blijven en ook geen plek meer voor het christendom. Zo zal de antichrist zich uiteindelijk openbaren als een ware antisemiet en een vreselijke christenhater. De voortekenen hiervan zien we nu al om ons heen in vervulling gaan. Het antisemitisme neemt de laatste tijd hand over hand toe, waaruit blijkt dat we als mensen nog steeds niets van de Tweede Wereldoorlog geleerd hebben en ruimte voor christelijke normen en waarden in de samenleving is er bijna niet meer.
Het teken dat de mensen op aarde tijdens deze grote verdrukking verplicht zullen dragen, bestaat uit het getal 666. Er is heel veel over dit getal gefilosofeerd, met soms hele interessante uitkomsten. Moeten we het lezen als drie zessen?... dan is het heel erg boeiend te weten dat de Hebreeuwse letter W de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet is en een letterwaarde van zes heeft. Wist u dat, wanneer je op internet gaat zoeken en je WWW in typt, je eigenlijk daarmee elke zoekactie met 666 begint? Anderen denken meer aan drie andere getallen: zeshonderd, zestig en zes, met ook alledrie weer een eigen betekenis en getalswaarde. We worden inderdaad opgeroepen om dit getal te bereken, maar er is wel heel veel wijsheid voor nodig! (Opb. 13:18) Het getal berekenen is dus niet verkeerd, maar wees met de uitkomsten niet al te absoluut!
Veilig is het om uit te gaan van wat de Bijbel zelf hierover zegt. Zes is namelijk het getal van de mens. Zo weten we dat de mens op de zesde dag geschapen is. Zeven is het getal van de volmaaktheid, de dag waarop Gods van al Zijn werken rustte. Hij heeft de mens bijna goddelijk gemaakt, lezen we in Psalm 8:6. De antichrist is daar niet tevreden mee en wil zich aan God gelijk stellen. Het getal 666 is de som van al het streven van de mens om aan God gelijk te willen worden en geeft daarmee het uiterste aan dat de mens bereiken kan, zowel op politiek, godsdienstig en economisch gebied.
De invoering van zo’n systeem is al heel dichtbij gekomen. Onlangs ontvingen we allemaal een brief van de overheid voor het aanvragen van een nieuw paspoort, waar lichaamskenmerken in opgenomen zullen worden. Nu niet alleen een gezichtsprofiel, maar ook de vingerafdrukken. De tijd is heel dichtbij dat de mens zich met hoofd en handen zal moeten kunnen identificeren. De acties van de antichrist worden in onze tijd al grondig voorbereid. Technisch is het allemaal al mogelijk. Zonder de juiste code wordt men nu al buiten het betalingsverkeer gesloten en kan met niet meer kopen of verkopen, precies zoals in Openbaring 13:16-17 staat. De supermarkten willen de laatste tijd het liefst dat ook kleine bedragen gepind worden, zodat uiteindelijk alleen maar elektronisch betaald zal worden. Skimmers die de rekeningen van gedupeerden en pinautomaten leegplunderen en de toenemende fraudegevoeligheid op internet vragen om een duidelijke aanpak, waarbij fraude voorgoed tot het verleden behoort. Dat kan alleen maar op de manier waarop de antichrist het betalingsverkeer zal invoeren!
Het is allemaal nog niet zo ver, maar wel benauwend dichtbij. De Bijbel leert ons dat de christenen die nu nog op aarde leven deze gebeurtenissen ophouden. De gemeente vormt een soort ‘wederhoudende macht’ (2Tess. 2:5-7). Daarbij is het verstandig om te weten dat de grote verdrukking met een reeks zware oordelen van God begint. Zo zwaar zelfs dat de mensen begeren te mogen sterven, maar de dood niet zullen vinden. De aarde zal door vele apocalyptische rampen getroffen worden, waarbij Gods toorn zich over de aarde zal uitstorten.
De toekomst van de gemeente bestaat echter niet uit het uitzien naar deze toorn van God. Zij mag de Here Jezus als Verlosser verwachten, die haar vóór deze vreselijke gebeurtenissen van de aarde op zal nemen. Inderdaad zullen tijdens de grote verdrukking nog mensen tot het geloof komen, maar zij zullen hun geloof moeten bekopen met de martelaarsdood. Deze martelaren zullen bij de zichtbare wederkomst van Christus uit de dood opstaan om, samen met de gemeente, die bij de opname van de gemeente al eerder opgewekt was, met Christus tijdens het Messiaanse rijk te regeren.

ds. Theo Niemeijer