Vragen - jrg. 86-20

ds. Theo Niemeijer • 86 - 2010 • Uitgave: 20
Vragen

Uw jubileumboek Verzoening, Vervulling en Verwachting heb ik met erg veel interesse gelezen. Met één vraag ben ik blijven zitten: Wat is het verschil tussen de doop en de vervulling met de Heilige Geest? (F. G. te P.)

Antwoord:
De doop met de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis, die men bij de wedergeboorte meemaakt. Door de doop met de Heilige Geest word je één gemaakt met het sterven, begraven en opstaan van Christus en ontvang je in Christus het eeuwige leven. Dit wonder wordt ook wel de wedergeboorte genoemd, waardoor we tot Gods kinderen geboren worden en in de broederlijke en zusterlijke gemeenschap van de gemeente terechtkomen. Zo schrijft Paulus in 1 Korinthiërs 12:12-13 dat we door de doop met de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt worden. De doop met de Heilige Geest is dus de wedergeboorte, waardoor we lid worden van het lichaam van Christus. Dit kan niet meer herhaald worden, het gebeurt één keer! In het Nieuwe Testament worden we als kinderen van God ook nergens opgeroepen om ons naar deze doop uit te strekken, iets dat charismatische christenen ons wel vaak voor willen houden.
De vervulling van de Heilige Geest is een proces dat zich groeiend en meerdere malen in ons leven kan voltrekken en waartoe we wél opgeroepen worden (Efeziërs 5:18). Door het bedroeven en tegenstaan van de Heilige Geest (Efeziërs 4:30) kun je deze groei in de weg staan en de volheid met Gods Geest wel kwijtraken. Na zondebelijdenis wordt men dan weer opnieuw vervuld met de Heilige Geest.


Bij ons in de gemeente (een charismatische gemeente) willen ze de Engelse liederen van Hillsong gaan introduceren. Het gaat hierbij om een soort christelijke popmuziek van een megagemeente uit Australië. Het zijn diensten met alleen maar jongeren, de ouderen komen daar niet, en de predikant mag niet langer preken dan de klok aangeeft. Ik kan me tijdens deze diensten niet meer op de Here Jezus en de Heilige Geest concentreren. Het is allemaal zo onrustig en de liederen worden soms eindeloos herhaald. Ik kan er niet meer tegen en met mij veel ouderen die nu uit de gemeente dreigen weg te blijven. Binnenkort komt er een evangelist van Hillsong in onze gemeente om ook de aanbidding en de aanbiddingsleiders op een hoger niveau te brengen. Hoe denkt u over deze gang van zaken? (R. V. te @)

Antwoord:
We hebben hier met een wereldwijde tendens te maken, waarin steeds meer de nadruk op muziek, zang en aanbidding gelegd wordt en steeds minder aandacht aan de verkondiging van Gods Woord wordt besteed. Met het eindeloos herhalen van dezelfde songs, woorden en zinnen wordt een soort sfeer gecreëerd, waarin het zelfbewustzijn van de aanwezigen steeds meer opgeheven wordt en er een soort sfeer ontstaat, waarin er 'iets' met je gebeurt wat je zelf niet goed uit kunt leggen. Je zou bijna aan massahypnose kunnen denken, waarin je de controle over jezelf kwijtraakt en uit handen geeft aan…??? Dat is nu maar net dé vraag!
Hebben we te maken met de werking van de Heilige Geest, of zijn het andere machten die iemand in bezit willen nemen? Het onderscheiden van geesten is vaak moeilijk uit te leggen. Kun je spreken van de werking van Gods Geest, waardoor toegewijde ouderen de gemeente uitgejaagd worden en vaak buiten elke vorm van pastorale zorg vallen? Het antwoord lijkt me duidelijk. Kun je spreken van de werking van Gods Geest, wanneer de artiesten zich op dezelfde uitdagende manier kleden als wereldse artiesten? Kun je spreken van de werking van Gods Geest, waarneer alleen de emoties bereikt en bespeeld worden en er geen verlangen is om zich in Gods Woord te verdiepen en er geen verlangen is om de Bijbel beter te leren kennen?
Zonder afbreuk te willen doen aan de liederen van Hillsong wil ik voor deze genoemde tendens waarschuwen. Steeds meer gelovigen komen er de laatste tijd weer op terug en verlangen naar een gedegen prediking en uitleg van Gods Woord.
Er wordt nog wel eens afgegeven op de liederen die Johannes de Heer in zijn tijd verzamelde en schreef. Vele van deze liederen zijn in een periode van grote, diepgaande en bloeiende opwekkingen geschreven. In deze liederen zit een geweldige boodschap verborgen, die tijdens het zingen ‘uitgepakt’ wordt. Het thema van de liederen van Johannes de Heer kunnen samengevat worden met de drie V's: Verzoening, Vervulling en Verwachting. Hoewel de melodieën misschien soms wat ouderwets klinken, bevatten de teksten geweldige rijkdommen. Veel nieuwe liederen mogen dan wel een mooie meeslepende melodie hebben, hoewel van sommigen nieuwe liederen de melodie erg ontoegankelijk en ongeschikt voor samenzang blijkt te zijn, tekstueel blijken ze vaak onder de maat! Ze worden dan ook vaak niet meer om de woorden, maar om de melodie gezongen en na enkele jaren zijn ze als het ware 'dood gezongen' en raken in onbruik.
Wat is het belangrijk om als gemeente te kiezen voor een gedegen verkondiging van Gods Woord en een keuze van liederen die tekstueel Bijbels juist zijn en zonder opgeklopte emoties gezongen kunnen worden. Maar dan wel zo, dat de liederen de verkondiging omlijsten en niet verdringen!


Ik heb een vrouw ontmoet die naar haar zeggen 'hooggevoelig' is. Ze praatte niet over God maar over het universum. Ik voelde me hier niet erg op mijn gemak. Hebt u hier vaker van gehoord? (R. P. te L.)

Antwoord:
Deze vrouw is waarschijnlijk op de één of andere manier met occulte machten besmet geraakt. Misschien via het ouderlijk huis, of een ontmoeting met iemand anders die occult begaafd was. Deze ‘hooggevoelige’ mensen hebben de toegang tot een, voor ons, onzichtbare wereld, waarin ze dingen zien, horen, voelen, ruiken, die voor ons verborgen zijn. Ze schrijven hun kracht vaak toe aan God, maar na onderzoek blijkt deze kracht ergens anders vandaan te komen en wel van de duivel. De Bijbel waarschuwt ons niet met occult besmette mensen om te gaan, omdat kans op besmetting erg groot is. Alleen gelovigen die vol zijn van Gods Geest hebben de autoriteit om deze machten in de kracht van Gods Geest te verbreken. Veel overmoedige gelovigen hebben zich hieraan vertild en zijn daardoor zelf besmet geraakt. Een waarschuwing is dan ook zeker op zijn plaats!

ds. Theo Niemeijer