Image

Vragenrubriek januari - 2023

Theo Niemeijer • 99 - 2023 • Uitgave: 1

Kerstfeest vieren?

Er doen veel verschillende meningen de ronde over het wel of niet vieren van het kerstfeest. Sommigen vinden het een oer heidens feest terwijl anderen het kerstfeest juist één van de mooiste christelijke feesten vinden. Wat vindt u hiervan? (L.J. te @)

Antwoord:
Toen de Germanen voor het eerst met het christendom in aanraking kwamen, sprak men van de ‘kerstening’ van deze heidense volkeren. Het woord ‘kerst’ is een Germaanse verbastering van het Griekse ‘Christus’. Kerstfeest is dus letterlijk vertaald: ‘Christusfeest’. De jong-christelijke kerk kende het kerstfeest niet en in de apostolische brieven wordt weinig aandacht geschonken aan de geboorte van Christus. Pas in 335 vond het eerste kerstfeest in Rome plaats, en wel op 25 december. Deze datum en dag is door de rooms katholieke kerk en de protestantse kerk thans algemeen aanvaard. De orthodoxe kerken vieren het kerstfeest op 9 januari en de Armeense kerk op 19 januari. Er is geen enkele reden aan te voeren, dat de Heere Jezus in december werd geboren. De keuze van deze maand houdt waarschijnlijk verband met de zonnewende, de geboorte van het licht op 21/22 december. Vanaf deze datum wordt het weer langer licht en worden de nachten korter. Omdat het bij de geboorte van Christus gaat om ‘het licht dat in de duisternis schijnt en de duisternis overwonnen heeft’ (Johannes 1:5), heeft men ervoor gekozen om de geboorte van Christus te combineren met dit bijzondere natuurverschijnsel.

Natuurlijk valt er veel te zeggen over de wijze waarop tegenwoordig het kerstfeest gevierd wordt. Wanneer het alleen maar om romantiek, glitter, sfeer, eten en cadeaus gaat, dan missen we natuurlijk de inhoud en de zin van dit feest. Laat dit nooit de reden zijn om dan maar helemaal niet meer het kerstfeest te vieren! Juist afgelopen kerstdagen mochten we benutten om verloren mensen, die juist gedurende de kerstdagen meer ontvankelijk zijn, te vertellen over het ‘ware kerstfeest’!

Het feit, of het nu wel de juiste dag is, wat nu precies de oorsprong van het feest is, en hoe het gevierd wordt, komt dan op de achtergrond, terwijl onze dankbaarheid voor de geboorte van Gods Zoon op aarde alleen maar groter wordt en we ons nog meer inzetten om anderen deelgenoot te maken van deze grote blijdschap: ‘U is heden de Heiland geboren’! Zo mogen we elkaar een gezegend Kerstfeest toewensen, waarin we opnieuw overweldigd worden bij het grote wonder dat de eeuwige God, Schepper van hemel en aarde, tot ons neerdaalde om door Zijn verlossingswerk voor ons de weg te openen naar de hemelse heerlijkheid.

Coronamaatregelen satanisch?

Klopt het dat het dragen van mondmaskers en het houden van 1,5 meter afstand onderdeel zijn van satanische rituelen? (A. O. te @)

Antwoord:
Het internet wordt overspoeld door allerlei meningen, gedachten, gebeurtenissen en verhalen over covid. Voor je het weet kom je in een zogenaamde ‘internetfuik’ terecht en worden je gedachten en meningen bepaald door de (des)informatie die via dit medium verspreid wordt. Ik ga nu niet de hele discussie opnieuw aanwakkeren over alle meningen die er rond covid gevormd zijn, waardoor inmiddels gezinnen, families en gemeenten uit elkaar gevallen zijn (jammer dat het zover moest komen!). Naast de goede kanten van internet heeft dit medium ook velen op een verkeerd been gezet. Wanneer je naar een ‘vermoeden’ op internet gaat zoeken, zul je uiteindelijk hierin ook nog bevestigd worden!

De apostel Petrus vermaant ons om in deze eindtijd ‘nuchter en waakzaam’ te zijn (1 Petrus 5:8) en juist dit ontbreekt zo vaak bij de gelovigen van deze tijd. Mondkapjes, die overigens al heel lang in ziekenhuizen (operatiekamers) gebruikt worden, hebben helemaal niets met satanisme te maken en zo ook de veilige afstand van 1,5 meter, wanneer dit nodig is. Wel weten we dat de ‘geest van de antichrist’ de coronacrisis gebruikt heeft om de komst van de antichrist verder voor te bereiden. Wanneer mensen gedwongen worden een QR-code te gebruiken om aan het maatschappelijke leven deel te kunnen hebben, dan is dit een opmaat naar Openbaring 13:16-17, waarin de mensen op aarde gedwongen worden het teken van het beest op hoofd en hand te dragen. Covid heeft ook zijn sporen in de kerken achtergelaten, waardoor steeds meer broeders en zusters de diensten niet meer fysiek maar online volgen.
Verder heeft het contactloos betalen een vlucht genomen, dat ook weer te maken heeft met Openbaring 13:16-17. Hierin zien we wel de ontwikkelingen die uiteindelijk zullen leiden tot de komst van de antichrist. Maar geweldig om dan te weten, dat de Heere Zijn gemeente van deze aarde zal evacueren vóór de antichrist het op aarde voor het zeggen zal hebben!

Ark van het verbond

Toen de Heere Jezus aan het kruis riep: ‘Het is volbracht’, scheurde het voorhangsel dat in de tempel hing van boven naar beneden, waarmee de weg naar het Heilige der Heiligen (de Heere God) geopend werd. Stond op dat moment de ark des verbonds in het Heilige der Heilige? (K.P te W.)

Antwoord:
In 2 Kronieken 36:18 lezen we dat bij de verwoesting van Jeruzalem en de tempel al het gerei van de tempel door Nebukadnezar meegenomen werd naar Babel. De vraag is: was daar ook de ark van het verbond bij? Het Joodse Rabbinaat denkt van niet. Ze vermoeden dat Jeremia, die de verwoesting aangekondigd had, vroegtijdig de ark verborgen heeft waardoor deze ark bewaard gebleven is.

Waar de ark verborgen werd weet eigenlijk niemand met zekerheid te vertellen. Sommigen zeggen dat de ark naar Egypte gebracht werd, waar aan de Nijl ook een tempel gebouwd werd voor de Joden die daar verbleven. Anderen zeggen dat de ark in een verborgen grot bewaard werd en nog steeds bewaard wordt! Men is het er in het algemeen wel over eens dat de ark op het moment van het leven van Jezus op aarde ontbrak in de tempel. In Openbaring 11:19 zien we echter dat in de toekomst de echte, originele ark des verbonds zichtbaar wordt in de hemelse tempel, het model dat Mozes na heeft laten maken! De ware ark staat dus in de hemelse tempel.

Toen het voorhangsel in twee stukken scheurde, werd de weg naar de Heere God geopend. Op het voorhangsel stonden twee cherubijnen in doorboorduurwerk afgebeeld, net zoals de twee cherubijnen die de toegang naar de hof van Eden bewaakten! Wat geweldig dat door het offer van het Lam Gods aan het kruis deze cherubijnen moesten wijken, de weg tot God geopend werd en dat we op grond van dit volbrachte werk met vrijmoedigheid het allerheiligste binnen mogen gaan (Hebreeën 10:19-20).  

Theo Niemeijer