Vreugde

Jef de Vriese • 78 - 2002/03 • Uitgave: 23
Ik zoek vreugde spontaan in uiterlijkheden, mensen die mij liefhebben, dingen in de schepping waar ik van geniet. Vreugde zoek ik niet in beproeving. Toch is dat de plaats waar God mij die wil geven. Vreugde laat zien waar ik waarde aan hecht: meestal dingen of mensen. Maar indien mijn vreugde ligt in de volharding en de beproefdheid van mijn geloof, dan ligt die dus in de beproeving. Niet de gemakkelijke momenten doen mij geestelijk groeien. Het zijn integendeel de moeilijke die later, wanneer ik er op terug kijk, de grootste vreugde bewerken: vrucht van de Geest en Christus in mij.

Jef De Vriese