Vrij

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 14/15
Even stilstaan, wat rust nemen, een pas op de plaats maken. Het is nodig om af en toe even uit het gewone patroon te stappen, even met heel andere zaken bezig te zijn. Tijd hebben voor je gezin of vrienden, of eindelijk tijd om die lang uitgestelde klusjes te doen. Maar ook tijd voor… Ja, ook tijd voor omgang met God. Eerlijk gezegd schiet dat er bij mij juist tijdens de vakantie nog wel eens bij in, maar laten de artikelen in dit nummer voor u vooral een aansporing zijn om juist daar op in te zetten. Gebruik de tijd om dichter bij God te komen, zoals Oscar Lohuis schrijft.
Of om eens goed na te denken over de toekomst, waarbij Gert van de Weerd wijst op een hemels perspectief. Hij zet dat in de tijd waarin we nu leven, de aanloop naar de eindtijd. We leven in een antichristelijke maatschappij, zo stelt hij. Dat beeld komt ook naar voren in de artikelen van Hans Kruisman en John Hofman. Hofman laat zien dat het humanisme niet zo humaan is als het lijkt. Immers, het leidt ons weg van God. Satan probeert ons echter ook binnen de kerkmuren te verleiden, zo lezen we in het artikel van broeder Kruisman.
Over kerkmuren gesproken, binnen deze muren leggen we elkaar graag regels, omgangsvormen op. Dit zien we terug in de ervaring van een prediker, Gerrit Leuvenink, maar ook in de Tijdspiegel. Volgens Feike ter Velde stellen we deze regels in, omdat we het zonder die eigen wetten niet redden. Maar door de Heilige Geest mogen we leven in volle vrijheid. Deze vakantie houdt de Here u een spiegel voor: leeft u in Zijn vrijheid?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht