Vrije zondag in Europa

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 8
Zo’n 14.000 mensen hebben zich laten registreren als ondersteuner van het Europees burgerinitiatief om zondag in heel Europa een vrije dag te laten zijn. Hoewel het Europees Parlement nog moet instemmen met de procedures rondom een burgerinitiatief, is vanuit Duitsland al gestart met het werven van steunbetuigingen hiervoor. Dit burgerinitiatief moet ertoe leiden dat er in het Europees Parlement gesproken wordt over dit onderwerp. Onder het mom van 'Pap en mam behoren op zondag aan ons', wordt gepleit voor een werkvrije zondag in de hele Europese Unie. Buiten het religieuze punt van zondagsrust zetten de initiatiefnemers vooral in op argumenten als kinderen hebben een familiedag nodig, scholen en publieke instellingen zijn vanuit het verleden dan toch al gesloten, het positieve effect op de gezondheid om een werkvrije zondag te hebben en omdat iedereen vrije tijd nodig heeft om te ontspannen, voor hobby's en om vrijwilligerswerk te doen. Meer info (in Engels en Duits) op www.free-sunday.eu.