Vrijheid

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 6
VrijheidVorig jaar was ik in Normandië. Rond de 60-jarige ‘anniversaire’ van de invasie. Het decor waar de groten der aarde bijeenwaren om dit jubileum te gedenken, stond nog overeind. Vlaggen wapperden, de sfeer was feestelijk. Veel oud-militairen trokken van het éne naar het andere invasiestrand. Indrukwekkend was te beseffen hoe de geallieerden het zware defensief van de bezetters trotseerden en vaste voet aan land kregen. Het bruggenhoofd naar de bevrijding van Europa. Met mijn vrouw liep ik over een militaire begraafplaats. Namen, soms van broers staan op de kruizen. Namen van jonge vaders, begin dertig. Onbeschrijflijk veel leed was dat toen en zal voor velen schrijnend zijn tot op vandaag.

Ik kan boosheid maar met moeite onderdrukken, denkend aan de satanische macht die door het nationaal socialisme tot een moordmachine ontwikkeld was. Hoe velen zijn er in de tweede wereldoorlog gesneuveld en vergast? Hoeveel slachtoffers waren er in andere oorlogen?Wat hebben we met de duur bevochten vrijheid gedaan? Voor velen is het een mogelijkheid om grof te zondigen. De doorgeslagen tolerantie toont een grimmig gezicht naar andersdenkenden. Vrijheid hoe, hoelang nog en voor wie?Er is een bezetter, nee niet Hitler of één van de andere dictators van welke tijd ook. Ik doel op de bezetter die we op de eerste bladzijden van de bijbel tegenkomen. Satan, de mensenmoorder van het begin. Te weinig wordt beseft, dat achter al het leed, door oorlog en geweld mensen aangedaan, er een geestelijke strijd gaande is. Satan heeft de grootse schepping van God, waar bloem, plant, dier en mens getuigenissen zijn van Zijn grootheid, pracht en liefde, gepenetreerd met zijn corruptie, zijn machtswellust en dodelijke terreur. De werkelijke strijd is dan ook niet die tussen mensen, volkeren, ideologieën of culturen. De boze heeft de aarde bezet. Midden in het door de boze bezette gebied, heeft de Here God Zijn bruggenhoofd geslagen. Golgotha was de plek, het graf is leeg.

Wat doen we met die duur bevochten vrijheid?Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht