Vrouw in het licht: Je kunt meer dan je denkt

Marianne Glashouwer-van der Lugt • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 2
Onlangs moest ik plotseling voor mijn man invallen om een spreekbeurt te houden op een koffieochtend voor vrouwen. Hij had een fikse kou en was niet op tijd beter. Dan moet jij het maar doen, werd er toen tegen mij gezegd! Dat was even schrikken, want ik had nog nooit een spreekbeurt gehouden, en het presenteren van dagen of speciale ochtenden is toch heel wat anders dan zelf een toespraak houden! Maar ik dacht bij mezelf: als de Heer dit op mijn weg brengt, dan zal Hij me daar ook wel de kracht voor geven. Ik kan het niet, maar Hij geeft Zelf wat Hij van je vraagt. Ik ben dus maar aan de slag gegaan, en heb ervaren dat Hij me rust gaf en de woorden om te spreken. Je kunt meer dan je denkt, maar dan niet in eigen kracht, maar door Christus die ons kracht geeft!

Jezus zegt in Joh.15:5 dat wij in Hem, de ware wijnstok, moeten blijven. Want zoals de ranken van de wijnstok geen druiven kunnen voortbrengen als ze niet aan de wijnstok blijven, zo kunnen wij geen vrucht voorbrengen als we niet in Hem blijven. Hij zegt tegen ons: Zonder Mij kunt gij niets doen.

Eerst moeten we van ons zelf worden afgebroken Dan kan de Here het in ons gaan doen. In de Bijbel vinden we veel voorbeelden van mensen die niets meer van zichzelf verwachtten, en daardoor door God gebruikt konden worden. Denken we maar eens aan Mozes. Hij leefde als een Egyptische prins, en was een krachtige figuur, die zelfs een Egyptenaar doodslaat om zijn Joodse broeders te helpen Maar dan moet hij vluchten en komt hij terecht in Midian, waar hij 40 jaar lang de schapen van zijn schoonvader Jethro weidt. En dan is Gods tijd gekomen om naar zijn volk Israël om te kijken en het te verlossen, en daarvoor wil Hij Mozes gebruiken.

God wil hier op aarde gebruik maken van mensen. Wij zijn a.h.w. Zijn handen en voeten. Hoe kunnen anderen Gods liefde ervaren, als die niet te zien is in ons, in het leven van Zijn kinderen? Wij kunnen er soms zo mooi van zingen: Maak mij het kanaal van uw zegen, o Heer! Maar zijn wij wel beschikbaar voor God?

Mozes was na al die jaren in de woestijn helemaal niet meer beschikbaar. Hij had absoluut geen zelfvertrouwen meer, maar was helemaal afgebroken van zichzelf. En dan roept God hem om de leider van Zijn volk te worden. Mozes stribbelt eerst tegen, maar God zegt tegen hem: "Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet" (Ex.4:12). Mozes verwachtte het niet meer van zichzelf en daardoor kon hij een instrument in Gods hand worden.

Ook wij mogen een werktuig in Gods hand zijn. Dat hoeft niet in het grote te zitten, maar kan in de gewone dingen van ons dagelijks leven: een cake bakken voor je zieke buurvrouw, op het kind van je vriendin passen, een klusje doen bij een kennis. En zo is er zoveel meer te bedenken voor ieder in zijn of haar eigen situatie. Laten we maar te- gen God zeggen: "Zie Heer, hier ben ik, wilt U mijn leven maar leiden, en in Uw dienst gebruiken". En dan kun je meer dan je denkt, want "Hij geeft de moede kracht, en de krachteloze vermeerdert Hij sterkte" (Jes. 40:29). Wij hebben een machtige Heiland!

Marianne Glashouwer–Van der Lugt