Vruchten

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 4
Let op de vijgenboom. Een bekende zin voor veel lezers van Het Zoeklicht. De vijgenboom laat zien dat de zomer eraan komt. Gieneke van Veen-Vrolijk beschrijft de vijgenboom en de les die deze boom ons leert: we zien nu de ‘tekenen van de tijd’ die Jezus’ wederkomst aankondigen. Ze heeft het echter ook over de vruchten van de boom. Daarvan mogen we leren over de vruchtbaarheid van ons geloof.
Bert Reinds haakt hier op in met de gelijkenis van de wijnstok, waarin we ook worden opgeroepen om Gods vrucht te gaan dragen. Dat draait om meer dan alleen christelijke gewoontes. Echt leven ontstaat pas wanneer de Here Jezus het uitgangspunt, het middelpunt en het eindpunt van je leven is, zo betoogt Reinds. Dan mogen we leren ons te verheugen in de Here God. Oscar Lohuis vertelt dat hij soms worstelt met het vinden van de balans tussen zichzelf verheugen in wat goed is en wat nog moet veranderen. Maar we mogen weten dat we ons diepste geluk in God zelf mogen en kunnen zoeken.
Anselm Grün vertelt in zijn boeken een ander verhaal, zo laat Martie Dieperink ons weten. Grün betrekt new age, zen-meditatie in het geloof door God in onszelf te zoeken, terwijl we onze blik juist naar boven moeten richten. Omdat de bestsellers van Grün ook door veel christenen worden gelezen, is een waarschuwing op zijn plaats. In het volgende nummer laat Dieperink zien dat God volgens Grün alleen maar liefde is.
Tja, zo’n boodschap wil men wel horen in deze tijd. Het artikel van Gert van de Weerd sluit daar weer bij aan. Hij verwijst naar Matteüs 24:11 ‘Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.’ Let maar op de vijgenboom.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht