VS-Ministerie van Onderwijs vergeet evolutieleer

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 13
Amerikaanse studenten kunnen binnenkort toch een beurs aanvragen voor de studie Evolutionaire biologie, net als voorgaande jaren. Het ministerie van Onderwijs had deze studie in eerste instantie ‘vergeten’ op de lijst van studierichtingen te zetten waarvoor een beurs kan worden aangevraagd.

De studies staan genummerd op een lijst. Op de plek waar het nummer van deze studie zou moeten staan, is nu een witregel te zien, aldus de New Scientist. Voorstanders van de evolutietheorie noemen het verdacht, maar het ministerie spreekt van een vergissing. In de Verenigde Staten is de laatste jaren een flinke discussie over de evolutieleer in het onderwijs.