Waar is God als dingen mis gaan?

ds. Oscar Lohuis • 83 - 2007 • Uitgave: 16
Waar is God als dingen mis gaan?“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad” (Rom. 8:37).Ik zat te werken in de bibliotheek van de Protestantse Theologische Universiteit van Kampen toen mijn vrouw Loïs mij belde. “Oscar!”, zei ze, “Winston is overleden!” Ik schrok hevig. “Wat is er gebeurd?!” Winston was de 42-jarige vader van vier zonen van 15, 13, 11 en 9. Onze drie zonen zijn goed bevriend met hun jongste drie, omdat ze ongeveer net zou oud zijn en bij elkaar in de klas zitten. Wat een enorm verdriet. Op donderdagavond kwam Winston gewoon uit zijn werk. Hij was nog omgereden via een andere stad om voor zijn vrouw iets op te halen. Hij ging ‘s avonds naar bed, kreeg in de nacht een hevige astma-aanval en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. In het ziekenhuis is hij overleden als gevolg van de benauwdheid. In een paar uur tijd van geen vuiltje aan de lucht tot niet meer onder ons. Zijn vrouw van 43 en de vier jongens moeten nu verder zonder hem.

Zowel in mijn denken als in mijn voelen heb ik de eerste dagen na dit overlijden geworsteld met de vraag: waarom de Heere dit heeft toegelaten. Waarom, o Heer? Waarom heeft U Winston nu thuisgehaald? Zijn vrouw en kinderen kunnen hem toch niet missen? Winston was een hele gelovige man, die de Heere Jezus van harte liefhad. Hij was enthousiast en trad met iedereen die hij tegenkwam in contact. Hij was vurig van geest en getuigde met zijn hele hart van zijn geloof in Jezus Christus.

Ik werd gevraagd de herdenkingsdienst in Emmeloord te leiden. Wat moet je zeggen ten aanzien van het geloof? Sommigen zullen reageren met: waar is nou die God van liefde? Zijn vrouw had echter Romeinen 8:31-39 uitgekozen om te lezen in deze dienst. Jezus is Overwinnaar en wij zijn met Hem meer dan overwinnaars.

Het bemoedigende van dit gedeelte is dat Paulus het schrijft vanuit een context van hevige vervolging. Hij spreekt over verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en het zwaard. In Handelingen lezen we dat Jakobus zomaar met het zwaard wordt omgebracht door koning Herodes. Van het ene op het andere moment was Jakobus, één van de drie meest intieme vrienden van Jezus, er niet meer. Wat een gemis voor de vroege gemeente. Alleen maar door een onrechtvaardige, dwaze daad van een goddeloze koning. Waar was God op dat moment? We weten dat in de eerste eeuwen na Christus, velen die de naam van Jezus beleden, zijn gediscrimineerd, gevangengezet en gedood. Gezinnen zijn uit elkaar gerukt. Kinderen moesten hun vader missen. Keizer Nero gebruikte christenen als levende fakkels in zijn achtertuin. Hele gezinnen zijn letterlijk voor de leeuwen geworpen en verscheurd voor het oog van een joelende mensenmassa. “Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen” (vers 36). Waar was God op die momenten?

En toch zegt Paulus: IN DIT ALLES zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad. De zegen van God voor ons leven bestaat niet vooral uit voorspoed, dat het mee zit, gezondheid, rijkdom en welvaart hier en nu. Het is geen goed verstaan van het evangelie als we vooral naar de omstandigheden van ons leven kijken en dan zeggen: zie eens hoe God ons heeft gezegend. Dan zul je, bij het wegvallen van bepaalde zegeningen, je afvragen wat er over is van de zegen van God voor jouw leven. Wat Paulus ons laat zien, is dat de zegen van God voor ons leven vooral bestaat uit zijn genade over ons in Jezus Christus. En die blijft staan, wat er ook gebeurt. In het leven van ieder van ons zal er verlies en pijn zijn. Vroeg of laat zullen onze geliefden heengaan en zullen we ook zelf heengaan, onze aardse tent verlaten. Onze gezondheid hier op aarde heeft niet het eeuwige leven en onze goederen vergaan. Tegenslagen en teleurstellingen en soms zelfs hele moeilijke dingen, zoals het overlijden van Winston, treffen ook kinderen van God. Maar het grote verschil is, dat wij weten dat ons leven door Jezus Christus voor tijd en eeuwigheid behouden is. Wat is het heerlijk om te weten dat niets, maar dan ook niets, ons ooit meer zal kunnen scheiden van de liefde van God, zelfs niet de dood. Dwars door lijden, pijn en dood heen zijn wij meer dan overwinnaars. Jezus leeft en wij met Hem. Dat maakt alles anders. Waar is God als dingen mis gaan? Hij zegent ons in Christus, als het mee zit, als het tegenzit en zelfs als de dood komt. In Christus zijn wij altijd overwinnaars!Ds. Oscar Lohuis

Reacties: oscar.lohuis@solcon.nl