Waarheid

Jef de Vriese • 78 - 2002/03 • Uitgave: 24
Waarheid zonder genade verspreidt wetticisme. Waarheid die alleen de les kan spellen, mist de liefde, en is dus de uiting van een leugenachtig hart. Waarheid komt niet uit een hoofd vol kennis, maar uit een hart dat zich verbonden heeft met het karakter van Christus en handelt met wijze zachtmoedigheid, in overeenstemming met Zijn geschreven Woord. In die waarheid kan ik wandelen. Het is een levenshouding, de inhoud van mijn woorden en daden die verbonden zijn aan Christus. Evenmin als de liefde zoekt ook de waarheid zichzelf niet. Hoe zal ik in mijn gezin, gemeente of vriendschappen waarachtig zijn?

drs. Jef De Vriese