Waarheid

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 19
In Trouw stond laatst een interview met twee EO-presentatoren. Hierin geven de heren aan het ‘nogal arrogant te vinden om te spreken over dé waarheid’. Ze vinden het blijkbaar niet belangrijk genoeg om het christendom als Waarheid te verkondigen. Wanneer de Here Jezus zegt dat Hij dé Waarheid is en tevens de enige Weg naar de Vader, waarom zouden wij dan niet proberen om anderen te wijzen op die Weg? Wij weten immers, dat het volgen (of niet) van de Here Jezus grote gevolgen heeft in eeuwigheidsperspectief.
In de Tijdspiegel schrijft Feike ter Velde deze houding toe aan het (post)moderne levensgevoel: niets is meer absoluut en de waarheid is alleen maar waar voor hen die dat ook vinden. Deze houding vinden we ook steeds meer in de kerk, wanneer zaken niet meer aan Gods Woord getoetst mogen worden, omdat dit als ‘ongelovig’ wordt aangemerkt. Het wordt dan voor de antichrist ook wel heel makkelijk om veel christenen op het verkeerde been te zetten.
Jef De Vriese begint in dit nummer met een serie columns over het Evangelie. Hij schrijft dat woorden als ‘bekering’, ‘berouw’, ‘zonde’ en ‘hel’ niet meer gepredikt worden. Steeds meer staat het eigen welbevinden centraal. Volgens Oscar Lohuis zou echter juist diep ontzag en eerbied voor de Here Jezus ons beter passen. Hij is immers dé Weg, dé Waarheid en hét Leven.

Tot slot nog een woord van dank voor allen die betrokken zijn geweest bij de Toog- en ontmoetingsdag: alle vrijwilligers, medewerkers, plannenmakers en bezoekers. Wij zijn de Here dankbaar voor de mogelijkheden, gaven en talenten waardoor de oproep ‘Jezus zal zeker komen’ weer duidelijk mocht klinken.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht