Waarheid is relatie

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 22
Waarheid is meer dan ware informatie. De Samaritaanse vrouw zegt: “Ik heb geen man” (Johannes 4:17). Haar antwoord is feitelijk correct, maar maskeert een onbetrouwbare, onwaarachtige echtelijke geschiedenis. Feitelijke waarheid zonder waarachtigheid is toch leugenachtig, want ze dient de belangen van de vader van de leugen. Woordverkondiging kan gemotiveerd zijn door angst, boosheid, controle behouden, etc. Dan worden uitgesproken waarheden leugens. Het is mogelijk te liegen terwijl men de waarheid spreekt. Waarheid is woorden spreken uit een zuiver hart.
De Samaritaanse ziet dat Jezus een profeet is. Toch ziet ze niet wie Hij is. De Vader zoekt aanbidders in geest en in waarheid (Johannes 4:23). De discussie over de plaats van aanbidding valt in het niet vergeleken met de wezenlijke vraag over de houding van het hart in aanbidding.
De Joden onderzochten de Schriften, omdat ze meenden daarin eeuwig leven te vinden (Johannes 5:39). Hoewel Jezus de vervulling van de Schrift is (Johannes 5:46), leidde al hun kennis niet tot het kennen van de Waarachtige. Nikodemus ‘weet’ dat Jezus van God is gekomen. Ondanks zijn theologisch correcte ‘geloofsverklaring’, ‘weet’ hij niets.
Waarheid is meer dan juiste theologie. Zonder wedergeboorte door de Heilige Geest, kan een mens de waarheid van het Koninkrijk van God niet zien. Theologische kennis is niet hetzelfde als het kennen van de Vader. Niet een ieder die zegt: “Here, Here,” zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan (Matteüs 7:21-23). Waarheid heeft inhoud, maar is ook relatie: het kennen en liefhebben van God.

Jef De Vriese