Waarom is Israël belangrijk?

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 6
Het Zoeklicht kan wel roepen dat we moeten letten op Israël, maar wat maakt Israël interessant voor jou? Daarover gaat het tijdens een op voorhand al boeiende jongerenstudiedag op zaterdag 17 april aanstaande. Het thema is dan namelijk: Israël, lekker boeiend…?!
Voor de organisatie van deze dag werkt onze jongerenwerker Jacques Brunt samen met Christian Stier, die hetzelfde werk doet voor Jong iB, de jongerenorganisatie van Stichting Israël en de Bijbel. Samen vertellen ze over het waarom van deze samenwerking en het belang van dit thema.

Israël, een stoffig onderwerp

Jacques wil graag een brede groep jongeren aanspreken. Daarom zoekt hij ook contact met andere jongerenorganisaties en werkt hij nu samen met Christian om deze jongerenstudiedag te organiseren. “In deze tijd van individualisme willen we samen de schouders eronder zetten. Met Christian en zijn organisatie hebben we bovendien al wat gezamenlijk.” Daarmee wijst hij onder andere op de Israëlweekenden met Ton en Gerda Stier, die in Het Brandpunt worden gehouden. Ton Stier zal ook de studies geven op deze jongerendag.
Maar ook inhoudelijk vinden zij elkaar. “De meeste jeugd vindt Israël niet echt boeiend. Ze zien het als een stoffig Bijbels onderwerp en herkennen niet de relatie tot de actualiteit. Toen ik visie op Israël kreeg, kreeg ik ook een nieuwe Bijbel.”
Christian sluit zich daarbij aan. “Alle twee hebben we het verlangen om een Bijbelse visie op Israël uit te dragen en jongeren terug te brengen naar het Woord.” “Het is mooi wat Jacques zei, dat de Bijbel nieuw wordt als je de belangrijke plaats van Israël in zowel Oud als Nieuw Testament gaat ontdekken. Het profetische Woord krijgt dan ook heel concreet inhoud en betekenis. Jacques vult aan: “Ons verlangen is bewustwording op gang brengen, om de betekenis van Israël in de Bijbel en Gods heilsplan te begrijpen.”

Aan het denken gezet
Op de jongerenavonden waar Christian presentaties geeft, begint hij met een confronterend filmpje over het toenemend antisemitisme en de explosieve situatie in het Midden-Oosten. “Je ziet dat Israël steeds meer alleen komt te staan.” Jongeren vragen zich dan vaak af welke toekomst Israël tegemoet gaat en wat de Bijbel daarover zegt. Volgens Jacques is het vooral de actualiteit die de jongeren aan het denken zet. Christian: “Alleen al het feit dat 75 procent van de Bijbel over Israël gaat, laat zien dat we als christenen niet om Israël heen kunnen.. Sinds 1948 is Israël ook weer profetisch in beeld gekomen. We leven in een unieke, maar voor ons jongeren ook een moeilijke tijd. Je wordt heen en weer geslingerd tussen honderden tegenstrijdige visies en opvattingen. Petrus roept op om acht te geven op het profetische Woord dat zeer vast is en schijnt als een lamp in een duistere plaats. En daar willen we vooral deze dag mee bezig zijn.”
Jacques benadrukt tot slot nog de positieve kant van de stelling ‘Israël, lekker boeiend…?!’. “We zochten naar een onderwerp dat jongeren aanspreekt. Wat trekt ze? We willen tijdens deze dag aangeven dat Israël inderdaad heel boeiend is.

Peter de Haan

Kader 1

Het Zoeklicht
Naam jongerenwerker: Jacques Brunt
Leeftijd: 30 jaar
Overig: getrouwd, twee kinderen


Jacques is vorig jaar begonnen om het jongerenwerk voor Het Zoeklicht van de grond te krijgen. Inmiddels zijn er drie jongerenweekends in Het Brandpunt geweest, was er de goedbezochte jongerenavond vlak voor de Maranathadag en is er één eerdere studiedag geweest. Hij ziet niet alleen een toenemend aantal jongeren op deze activiteiten afkomen, maar bij hen ook een grote honger naar onderwijs uit Gods Woord.
Centraal in de boodschap van Het Zoeklicht, opgericht in 1919, staan de drie V’s: Verzoening, Vervulling en Verwachting. Kortom: wat betekent de Maranatha-boodschap voor ons dagelijks geloofsleven.


Kader 2

JongIB
Naam jongerenwerker: Christian Stier
Leeftijd: 24 jaar
Overig: Verloofd, trouwdatum staat al vast


Sinds vorig jaar is Christian bezig met het opzetten van het jongerenwerk binnen de Stichting Israël en de Bijbel, onder de noemer Jong iB. Hij is met zijn Jong iB-team verantwoordelijk voor Bijbelstudies en presentaties op jongerenavonden in het land.
Israël en de Bijbel bestaat ruim 40 jaar en heeft als doel Joodse mensen bekend te maken met hun Messias, door hen hun eigen Woord in hun eigen taal terug te geven. Ook staan ze voor het verspreiden van een Bijbelse visie op Israël en het belang van Israël in Gods heilsplan.