Wachten

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 18
Een groot deel van ons leven bestaat uit wachten. Soms in een daarvoor ingerichte wachtkamer, maar we wachten ook wel op een dringend telefoontje, of op een uitslag van een examen of doktersonderzoek, of we tellen af naar een belangrijke dag. Zo duurt het nog drie weken tot de Jongerenavond en de Toogdag. (Staan ze al in uw agenda?) Wachten kunnen we gelaten doen, maar ook vol spanning. Broeders Miel Vanbeckevoort en Arno Lam wijzen ons op de vijf dwaze en vijf wijze maagden, die wachtten op de bruidegom. Dat doen zij naar aanleiding het Bazuinenfeest. Eerder dit jaar schreven zij al over hoe de Here Jezus Gods andere kalender precies vervulde. In dit Zoeklicht en het volgende nummer zullen zij de najaarsfeesten bespreken. Er zijn nog drie feesten die vervuld moeten worden, waarvan het Bazuinenfeest de eerste is.
Een ander onderwerp dat veel ruimte krijgt, is vaderschap. Als jonge vader lees ik de serie van Els ter Welle natuurlijk met extra interesse. Dit keer omschrijft ze hoe de priester Eli invulling gaf aan de opvoeding van zijn zoons. Een opvoeding waarin hij vooral passief en tolerant was en bovendien werd zijn vaderschap totaal ondergesneeuwd door zijn werk. Daar kunnen veel vaders ook vandaag nog van leren.
Gieneke van Veen lost een belofte in, door dieper in te gaan op de betekenis van ‘Adonay’. Uit de Bijbel mogen we leren dat de Here God als mijn Here mag worden aangesproken en Hem in onze nood mogen aanroepen. Wat een troost mogen we daar uit putten.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht