Wanneer barst de bom?

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 8/9
Wanneer barst de bom?De spanning in het Midden-Oosten is te snijden. Iran gaat, ondanks internationale druk, rustig door met voorbereidingen voor de productie van atoomwapens. De V.S. vermoeden dat de ayatollahs binnen een paar jaar hun massavernietigingswapens operatief hebben. Israëls inlichtingendienst is ervan overtuigd dat het slechts een paar maanden duurt. Syrië heeft zijn Hezb’Allah leger in Zuid Libanon paraat. Ze pochen dat 10.000 raketten klaar staan! Door de verkiezingsoverwinning begin juni, is de positie van Hezb’Allah verstevigd. In de door de P.A. beheerde gebieden heerst chaos, rechteloosheid en wetteloosheid. Israëlische autoriteiten doen hun best om de levens van 50 zogenaamde collaborateurs (Palestijnen die beschuldigd worden van hulp aan Israël), te redden. Regelmatig zijn er terroristische aanvallen en schietpartijen. De felle antisemitische campagnes gaan gewoon door. De kinderen worden nog altijd gevoed met haat tegen Israël en het Joodse volk. De beschietingen, er zijn zo’n 6000 raketten en mortiergranaten op Israëlische nederzettingen en dorpen afgevuurd, gaan ook door. Afgelopen maanden zijn meer dan tien Palestijnse jongelui met een bomgordel onderweg naar Israëlische doelen, betrapt en gevangen. Egypte is bezig om, tegen de afspraken in, legereenheden in de Sinaï te stationeren. Israël staat onder enorme spanning. Koning Abdullah van Jordanië, waarschuwde Israël, dat het niet bij het terugtrekken uit Gaza mag blijven. De druk op Israël wordt met de dag groter. De vraag is niet of de bom zal barsten. De vraag is alleen waar en wanneer die bom barst. Wanneer en hoe zal de HERE, de God van Israël, opnieuw ingrijpen?Amerika

De ernstigste en gevaarlijkste ontwikkeling is de veranderde houding van de V.S. Dat is duidelijk aan het licht gekomen na het bezoek van Mahmoud Abbas, de leider van de P.A., aan president Bush op 26 mei jl. Abbas ging met een cadeau van $ 50 miljoen naar huis. Bush zei toen, tot grote schrik van Sharon en zo goed als heel Israël, dat Israël zich moet terugtrekken tot de wapenstilstandsgrens van 1949. Dat betekent dat het dichtbevolkte kustgebied van Israël op een afstand van 15 – 18 km van een Palestijnse terroristenstaat zal komen te liggen. Ook betekent het, dat Israël zich uit heel Judea en Samaria zal moeten terugtrekken. Bush werkt dus mee aan het ‘Judenrein’ maken van land dat de HERE voor Israël heeft bestemd. Verder zou Israël een strook grond tussen Gaza en de zogenaamde Westbank aan de Palestijnen moeten afstaan. Dit om de ‘Palestijnse staat’ een aaneengesloten grondgebied geven. Dat Israël daardoor in tweeën gesplitst wordt is van minder belang voor president Bush. Eerste Minister Sharon vertrouwde op een brief van Bush van vorig jaar april. Op grond van die brief zei Sharon op 18 april 2004 tegen de Knesset: ‘Als we de grote nederzettingen voor altijd onder onze controle willen houden... moet het ontruimingsplan worden gesteund’. Sharon rekende er op grond van die brief op, dat, als Israël zich uit Gaza zou terugtrekken, de V.S. zouden helpen grote nederzettingen in Judea en Samaria te behouden. Nee dus! Het is belangrijk hier even op in te gaan. Sharon hoopte door het opofferen van de nederzettingen van 8.500 Joden in Gaza en een duizendtal in Noord Samaria de rest van Judea en Samaria te redden. Hij accepteerde een ‘kleiner kwaad’ om een veel groter kwaad af te wenden. Maar Bush erkent geen enkele nederzetting op ‘Palestijns gebied’ en ziet het terugtrekken uit Gaza als een eerste stap naar zijn oude ‘routekaart’ naar vrede. Het verraad van Bush maakt het waarschijnlijk dat eerst ‘een bom’ in de V.S. barst. Misschien nog een waarschuwend oordeel van de HERE! De God van Israël heeft de V.S. wereldmacht groot gemaakt om zijn volk Israël onderweg naar Gods doel te steunen. Nu Bush de vijanden van Israël steunt en Gods plannen doorkruist, lijkt het mij, helaas, afgelopen met de V.S. als wereldmacht.De ontruiming

Volgende maand is de ontruiming van Gaza gepland. Duizenden journalisten zijn al in Israël. De tegenstand, niet alleen van de Joodse mensen in Gaza, is groot. Half Israël is oranje gekleurd. Oranje is de kleur van solidariteit met de Joden in Gaza. Tijdens een ‘oranje’ demonstratie bij de grootste nederzetting, Gush Kativ, liep een Nederlandse jongeman mee. Met een grote oranje opblaaskroon op. Komt een klein Joodse meisje op hem af. Kijkt vol verwachting naar hem op. ‘Ata Mashiach?’ vraagt ze vol blijde spanning. ‘Ben jij de Messias?’ Kinderen reflecteren wat er bij de ouders en in hun samenleving omgaat. De mensen in de nederzettingen zijn gelovige Joden en vol vertrouwen op de God van Israël. Israëlische legerleiders en ook oud-premier Netanjahu waarschuwen voortdurend dat er na de terugtrekking, een golf van terrorisme over heel Israël zal gaan. Want de Palestijnen zullen het gevoel hebben dat hun terrorisme succes heeft. Sharon gaat door. Hij staat onder enorme druk van de V.S., de E.U., de door de antisemitische Moslims gedomineerde V.N en uiteraard van de Palestijnse terroristen. Wanneer en hoe grijpt God in?Wereldwijd antisemitisme

Tijdens de demonstratie tegen het antisemitisme, 9 juni jl. in den Haag, werd oranjesteun aan de Joden in Gaza oogluikend toegestaan. Evangelische Christenen (Christenen voor Israël was de belangrijkste initiatiefnemer) zijn momenteel Israëls enige bondgenoten in het Westen. Hun leiders vinden het terecht niet juist om openlijk de politiek van een officiële Israëlische regering te kritiseren. Toch was er ‘oranje’ in Den Haag. Sommigen liepen met een T-shirt uit Gush Kativ met het opschrift ‘Joden deporteren geen Joden’. Wat bedoelt dat T-shirt? De hele wereld is antisemitisch, ofwel anti-Israël geworden. Tot nu toe waren er voornamelijk antisemitische incidenten tegen individuele Joodse mensen, eigendommen, synagogen en begraafplaatsen. Nu zijn we in een volgende, gevaarlijke fase in de wereldwijde antisemitische campagnes beland. Onder zware druk van de wereld en vooral van Bush, wordt premier Sharon gedwongen hele groepen Joden te deporteren. ‘Für Juden verboten’ moet er volgens de wereld op borden aan de grenzen Judea, Samaria en Gaza komen te staan. Wat zal dan de volgende stap zijn? De Nazi’s zetten ‘Für Juden verboten’ op Europa. De vreselijke geschiedenis van de ‘Ondergang’ van Joodse gemeenschappen in ons land en in grote delen van Europa dreigt zich op wereldschaal te herhalen. Sharon wordt gedwongen om, hoewel met grote tegenzin, Joodse mensen uit Gods land te verwijderen. Moge Hij het verhinderen.De nabije toekomst

Wat gaat er gebeuren? Sommigen denken een aanval van Hezb’Allah, waardoor een oorlog met Syrië zou kunnen uitbreken. De verwoesting van Damascus staat namelijk nog op het profetische programma. Zie Jeremia 49:23-27 en Jesaja 17:1. Sommige kenners van het profetische woord denken dat de aanval van Gog de eerstvolgende stap op Gods profetische programma zal zijn. Rusland wordt in de Bijbel Gog genoemd. De hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël beschrijven een aanval van Gog op Israël. Bondgenoten van Gog zijn o.a. Iran (Perzië), Ethiopië en Libië. De laatste maanden bemoeit Rusland zich intensief met het Midden-Oosten! Anderen denken aan één van de oorlogen om Jeruzalem. We weten dat de HERE een machtig werk in en aan Israël begonnen is. Daarom bidden we met Israël: ‘Laat niet varen de werken van Uw handen’. We bidden voor de Joodse inwoners van Gaza in deze voor hen uiterst zware tijd, om inzicht voor premier Sharon en voor de Vrede van Jeruzalem.Jan van Barneveld