Warmolt Houwing - Een verloren zoon

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 25
WARMOLT HOUWINGEen verloren zoon
Hij werd geboren op 27 mei 1937 uit zeer gelovige ouders (moeders vader was een Joodse man). In 1953 als zestienjarig jongetje naar zee, klom op van koksmaatje tot kapitein op de grote vaart. Hij leidde een woest en bandeloos leven. Overleefde vele ongelukken, waaruit hij, wonder boven wonder, altijd zonder enig letsel tevoorschijn kwam. Totdat God ingreep in 1986 en zijn leven totaal veranderde. Vanaf dat moment werkte hij als evangelist in Antwerpen onder de zeelieden.
In de oorlog leefde ons gezin, verspreid als onderduikers, bij families op het platteland. Na de oorlog verhuisden mijn ouders naar Alkmaar, waar ik opgroeide. Ik was erg opstandig en wilde niet leren. Ten einde raad lieten mijn ouders mij als koksmaat naar zee gaan, op de kustvaart. In 1959 slaagde ik voor het diploma 3e stuurman en enige jaren later voor het kapiteinsdiploma. Toen de grote handelsvaart. Ik voer de laatste tien jaar van mijn zeemansloopbaan als kapitein op allerlei schepen: vracht, passagiersschepen, tankers, sleepboten en vriesschepen. In die tijd leefde ik een wild leven met feesten, drank, vrouwen en gokken. Ik raakte geestelijk steeds dieper in een duister dal. Ik heb talloze ongelukken overleefd, vele malen overboord gevallen en betrokken geweest bij een aantal ernstige auto-ongelukken. Ik ben verschillende keren in Afrika en in het Verre Oosten aan de dood ontsnapt. Nu weet ik dat dit was dankzij Gods beschermende hand. Die tijd heb ik mijn ouders en familie veel zorg en verdriet bezorgd. De laatste jaren voor mijn bekering raakte ik echt aan lager wal. Alleen maar drinken en gokken, ik was een totaal verslaafde en niet meer baas in eigen huis. Tegenover de familie en buitenwereld speelde ik toneel, de nood verbergend. Al de ellende moest ik zelf dragen. Maar dat werd erg zwaar. Ik zag geen uitweg meer en probeerde twee keer zelfmoord te plegen, wat God heeft verhoed. In februari 1986, nu 20 jaar geleden, zat ik in mijn uppie op een stoel in mijn flat te Alkmaar en was ten einde raad.Toch was ik nog niet gewillig. Ik dacht: Morgen is er weer een dag. Maar ik werd op dat moment ineens uit mijn stoel gegooid en belandde op mijn knieën. Tijdens die gooi schreeuwde ik luid “Jezus” en uit het diepst van mijn hart zei ik: “God zonder U is alles hopeloos.” Gelijk daarna sprong ik op en was een totaal veranderd mens. De drang tot drinken en gokken was helemaal weg en is altijd weg gebleven! Ik wist toen ook meteen dat ik moest gaan evangeliseren. Ik belde één van mijn zusters op en vroeg waar een Bijbelstudie was. Ze dacht dat ze het in Keulen hoorde donderen. Dezelfde avond was ik aanwezig bij een Bijbelstudie, waar het onderwerp ‘De geestelijke wapenrusting’ uit Efeziërs 6 behandeld werd.

Bepaald geen toeval! Daarna las ik zo’n 8 uur per dag de Bijbel, een soort inhaalcursus.

Ik heb toen enige tijd als afloskapitein op de missieschepen “Logos” van Operatie Mobilisatie en de “Anastasis” van Jeugd met een Opdracht gevaren. In 1987 begon ik fulltime te evangeliseren in de haven van Antwerpen. Vooral gericht op de Russische schepen. Ik smokkelde tienduizenden Bijbels en Nieuwe Testamenten naar de Russen. Iedere dag kwamen er zo’n zeventien Russische schepen met zo’n 1000 man aan boord in Antwerpen. De Russen met wie ik in contact kwam, waren heel begerig naar de Bijbel. Maar ze begrepen er weinig van. Dat was triest. Er was een Filippus nodig die uitleg gaf. In 1989 gaf een Engelse predikant mij twee exemplaren van ‘Hij Leefde Onder Ons’ in het Russisch. Het was een hervertelling van de Evangeliën, in dialoogvorm, met schitterende tekeningen. Ik keek het in, sprong een gat in de lucht en dankte God, want dit boek zou het de Russen duidelijk maken. Als jongetje verslond ik de stripverhalen in de krant en ervoer de kracht van het geïllustreerde verhaal. Ik zag daarom meteen het potentieel van deze presentatie. Dezelfde dag smokkelde ik één boek naar een 28-jarige stuurman, André. De volgende ochtend wachtte ik hem op. Hij straalde en zei: “Ik geloof.” God had zijn ogen geopend! Ik reed Antwerpen in, verkocht mijn auto en drukte met dat geld een paar duizend boeken. Zo begon de vermenigvuldiging. Ik ging geld inzamelen, zodat ik er meer en meer kon laten drukken. In 1993 werden er 1,5 miljoen Russische boeken gedrukt en met vrachtwagens naar Rusland gebracht. Die zijn met het netwerk van stichting ‘De Ondergrondse Kerk’ (SDOK) en Open Doors door geheel Rusland verspreid. De vele ontvangen rapporten vertelden hoe grote aantallen kinderen (en via hen vele ouderen) de Here Jezus leerden kennen. Er volgden vertalingen in vele talen. Tot op heden (2006) zijn er ruim 22 miljoen in meer dan 40 talen gedrukt en verspreid. India, China, Cuba, Zuid Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Het grootste aantal, zo’n zestien miljoen stuks, zijn gedrukt en verspreid in India (17 lokale talen). Tachtig procent van die boeken zijn uitgedeeld aan kinderen. Vele analfabeten in India zijn door dit sprankelende boekje tot geloof gekomen.

Slechts enkele persoonlijke getuigenissen: Mrs. Malu, een vrouw uit de Lambadi-nomadenstam, een analfabete. De kinderen lazen haar voor uit ‘Hij Leefde Onder Ons.’ Nu is zij een krachtig gelovige. Ze liet zich dopen en heeft al vijf personen van haar stam tot Jezus geleid.

Een 28-jarige vrouwelijke dokter, Soma Palit: “Jezus is mijn Redder en mijn God. In dit kleine boek ontdekte ik vele Goddelijke waarheden. Het heeft mijn leven veranderd. Ik wil gedoopt worden.”

Een 45-jarige zakenman in Calcutta, Dulip Dutta: “Meteen na het lezen van ‘Hij Leefde Onder Ons’ beleed ik mijn zonden en dankte de Here Jezus dat Hij ook mijn Redder wil zijn. Ik deelde deze waarheid en deze ervaring met mijn vrouw en vier kinderen. Ook zij beleden hun zonden en openden hun hart voor de Here Jezus.”

Een Canadese ijshockeyscheidsrechter, die nooit een boek inkeek, ontving dit boek. De levendige tekeningen wekten zijn interesse, hij las en herlas dit boek en daarna de Bijbel en is nu een actieve gelovige.

Victor, een twaalfjarige boerenjongen uit de Oekraïne ontving in 1993 dit boek, de prachtige tekeningen spraken hem aan. Vele malen las hij dit boek. Hij is nu een overtuigd gelovige.

Carlos Mantilla, een dokter uit Cuba, opgegroeid als een atheïst, leerde Jezus kennen door het lezen van dit boek, beleed zijn zonden en stelde zijn vertrouwen op de Here Jezus.Feike ter VeldeNoot:

Op verzoek van een aantal christenen heb ik (Warmolt Houwing) nu ruim 100.000 boeken in het Nederlands laten drukken. (fraaie, luxe uitvoering en in een handzaam formaat 20cm x 14cm. Ze zullen begin maart ‘06 te koop zijn in alle Chr. boekwinkels. In setjes van 3 stuks (één voor jezelf en twee om weg te geven). 1 setje kost slechts 5 Euro. De bedoeling is om met Pasen laagdrempelig het Goede Nieuws bekend te maken, vooral aan kinderen in de ontvankelijke leeftijd van 6 tot 14 jaar. Dit attractieve boekje is heel gemakkelijk weg te geven, dat zal veel mensen de moed geven om het ook te doen. Bel voor grotere aantallen de SDOK (0183) 561186, waar ze ook in het Roemeens verkrijgbaar zijn.