Wat deed uit ’s hemels zalen

• 79 - 2003/04 • Uitgave: 20
Wat deed uit ’s hemels zalen,
o Heer der heerlijkheên
Op aard’ U nederdalen?
Uw grote liefd’ alleen!
Uw eindeloos erbarmen
met onze grote nood,
dat als met zeeg’nend armen
en reddend ons omsloot!