Wat gebeurde er op ‘Nine Eleven’?

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 13
Wat gebeurde er op ‘Nine Eleven’?Op 11 september 2001 gebeurde het: twee grote wolkenkrabbers werden doelwit van een ondergrondse islamitische samenzwering tegen de westerse samenleving. Met twee gekaapte vliegtuigen boorden zelfmoordcommando’s zich in de gebouwen. Een ander vliegtuig werd gebruikt om het Pentagon in Washington te verwoesten. Alle zekerheden stortten die dag in. Het machtigste land ter wereld bleek niet in staat zichzelf te beschermen. De wereld veranderde. Er zijn moordenaars onder ons. Nog steeds!
Ons kabinet heeft een geldpot gecreëerd van 28 miljoen euro om radicalisering van moslims te voorkomen. Dit geld kan dus niet gaan naar noodleidende alleenstaande moeders of andere noodzakelijke en goede doelen. Het moet worden besteed aan moslims die anders andere mensen gaan vermoorden. Wat een verschrikkelijke toestand hebben we toch in ons land. Het gaat om jonge moslims die ’het gevoel hebben dat de Islam in Nederland wordt bedreigd’. Zij worden radicaal en willen uit moorden gaan. Ze hebben die bedreiging van de Islam ergens gehoord in de moskee of gelezen op een radicale moslimsite. Deze bedreiging is er niet alleen in ons land van enkele honderden of enkele duizenden jonge moslims, maar is er over de hele wereld, vooral sinds 9/11.

De rijke islamitische landen zwijgen in alle talen. Misschien zouden zij moeten bijdragen in de enorme kosten die in heel de Westerse wereld moeten worden gemaakt om veiligheid tegen terreur te bevorderen. Alleen al de kosten op de vliegvelden zijn enorm. De Islam is ‘ontwaakt’ en grijpt naar het zwaard van Mohammed in moderne versie: explosieven.Het is niet ‘politiek correct’ om de dingen bij name te noemen. Men haast zich na elke terreurdaad of verijdelde terreurdaad om zich van de terroristen te distantiëren en vooral te benadrukken dat de Islam een vreedzame godsdienst is. Voor die uitlatingen wordt in de media steeds ruim baan gegeven. Natuurlijk hoeft niemand zijn islamitische buurman de schuld te geven van de misdaad van Mohammed B. Maar naar zijn eigen zeggen heeft de koran hem gestimuleerd zijn geloofsdaad, een moord, uit te voeren. Tot in de rechtbank - die mijnheer niet wenste te erkennen, want hij erkent alleen het islamitische recht - en tijdens zijn veroordeling, behield hij diezelfde houding, diezelfde mening: de moord op Theo van Gogh was een innerlijk, een heilig moeten geweest. Hetzelfde geldt voor Osama bin Laden en zijn Al Qaida strijders. Ze wensen een zuivere Islam en daarom moet de jihad gevoerd worden, de heilige oorlog. Na 9/11 is er een verdedigingsoorlog tegen de jihad aan de gang. We moeten ons verdedigen tegen krachten van binnenuit en van buitenaf. Geheel anders dan vroeger, toen de Islam werd teruggedrongen uit Europa door de legers van Karel Martel in 732 met de overwinning op de Arabische legers bij Poitiers in Frankrijk. Was dat niet gebeurd dan zou heel Europa waarschijnlijk van toen af aan islamitisch zijn geweest.Het is de plicht van iedere moslim te streven naar islamitische soevereiniteit in het land waar hij woont. In het islamitisch recht staat het ongeveer zo: “De oprichting van een Kalifaat (regering door een Kalief, letterlijk opvolger) is een plicht en geldt voor alle moslims. Vervullen van deze plicht, die opgelegd is door Allah aan alle moslims, is een plicht zoals alle andere plichten. Deze plicht moet dringend vervuld worden; op dit vlak heeft men geen andere keuze. Nalatigheid bij het vervullen van deze plicht is een van de grootste zonden en zal door Allah hevig gestraft worden.”

Ook staat er: “De Islam verplicht alle Moslims te werken om hun landen van Dar el-Kufr (land waar de islamwetten niet gelden - ftv) tot Dar el-Islam (waar de islamwetten wél gelden) te veranderen. Dan zouden de moslims met het Kalifaat moeten werken om die landen met de Islamitische staat te verenigen, daardoor zullen de landen Dar Al-Islam worden en zal de Islam naar de wereld gedragen worden door uitnodiging tot de Islam en jihad.”Dit zijn de gedachten van Mohammed B. en zijn mede jihadstrijders. Moet je ze dat kwalijk nemen? Nee, maar het is wel een directe bedreiging voor onze samenleving en onze democratische vrijheid.

Kan een moslim die zo denkt, wel in een democratisch Westers land leven, volgens de koranwetten? Iedere moslim weet dat dit niet het geval is. Elke andere regeringsvorm dan die van de moslimstaat kan een moslim niet erkennen. Het is daarom uiterst onverstandig om dit niet bespreekbaar te maken met de moslims in ons land, die graag in overleg met de overheid de belangen van moslims willen behartigen. Hij kan maar in één land leven en is verplicht dát land te veranderen in een moslimstaat. Die opvatting is niet extremistisch, maar gewoon islamitisch. Het getuigt van grote onnozelheid van onze politieke leiders om - zonder kennis van zaken - te streven naar een multiculturele samenleving voor moslims en niet-moslims. De moslim die de koran serieus neemt, staat niet open voor welke dialoog dan ook. Staat hij er wel voor open dan verwerpt hij de koran en de sjaria (koranwetgeving) en is hij geen goede moslim meer.Interessant om die denkwijze nog even op papier te zien:

“Het systeem van Kalifaat is een eenheidssysteem en geen federaal systeem. De moslims over de hele wereld mogen niet meer dan één Kalief of meer dan één Islamitische staat hebben, ook al worden er de Islamitische wetten uitgevoerd. De bewijzen uit de sjaria hebben dit vastgesteld en het bestaan van meer dan één Islamitische staat verboden.

Onze Profeet (vzm) zei: “Wie belofte geeft aan de Imam, geeft hem zijn hand en het fruit zijn hart. Gehoorzaam hem zolang het kan en wanneer iemand komt om hem te betwisten onthoofdt hem dan.”

Ebu Sayd el-Hudri hoorde onze Profeet (vzm) zeggen: “Als er bajah wordt genomen voor twee Kaliefen, vermoord de nakomeling.”

Arfayah hoorde onze Profeet (vzm) zeggen: “Wanneer er iemand naar jullie toekomt terwijl jullie verenigd zijn onder één leider en hij wil jullie scheiden van de autoriteit, dood hem.”Deze overleveringen zijn heldere verklaringen van het feit dat de moslims niet meer dan één kalief kunnen hebben en indien er een andere persoon zijn macht probeert los te wringen wordt het noodzakelijk om die persoon te doden. Indien er bayah (belofte van trouw aan de kalief) voor twee personen is genomen, wordt de eerste persoon als kalief beschouwd en de tweede gedood, indien hij zich niet terugtrekt. Indien iemand met de kalief gaat discussiëren/betwisten om van de staat te scheiden of om meer macht te krijgen dan de kalief, zou hij moeten gedood worden.

Deze ahadith (overleveringen – ftv) maken het zeer duidelijk dat het moslims niet is toegestaan om in meer dan één staat te leven en dat eenheid van de Islamitische staat een noodzaak is.” (Website: Kalifaat.org)Er worden in deze beschrijvingen dus zeer gewelddadige teksten gebruikt en moslims worden erin aangezet tot moord, opgetekend uit de mond van Mohammed. Dit zijn de achterliggende gedachten bij 9/11 uit geest van de Islam die wereldwijd zijn opgekomen. We kunnen niet anders dan geweld, oorlog en bloedvergieten verwachten. Iemand die zelf ‘een fanantieke moslim’ is geweest zegt: “De islamiet blijft gevangen in een duistere godsdienst, die hen dwingt te geloven in een god die onbereikbaar, onaantastbaar en onkenbaar is,” maar velen verlangen om de levende God wél te leren kennen en de waarheid over Hem te weten” (uit: ‘Binnenin Islam’ van Reza F. Safa).Feike ter Velde