Wat verwachten we in 2008? (1)

John Hofman • 84 - 2008 • Uitgave: 1
Het Zoeklicht hanteert drie grote begrippen: verzoening, vervulling en verwachting. Aan de hand hiervan wil ik u graag meenemen op een speurtocht naar Gods schatkamer. Als eerste neem ik het begrip Verwachting onder de loep. Aan het begin van een nieuw jaar stellen we de vraag: wat is uw verwachting voor 2008? Een zieke hoopt en verwacht genezing. Iemand aan het einde van zijn leven verwacht spoedig bij zijn Heiland te zijn. Een zakenman hoopt en verwacht meer omzet. Een pasgetrouwd stel verwacht een gelukkig huwelijk. Er zijn er ook die nauwelijks hoop of verwachting hebben. Ze hebben het wel ‘gezien’. Ze zien alleen het kwade in de wereld. Anderen echter verwachten veel van Europa, vooral politici; ze verwachten veel van de mens.

Wat verwachten u en ik? Zien we uit naar de wederkomst van onze Here Jezus Christus? Putten we daar moed en geloof uit? Of zijn we te druk met onze beslommeringen, onze eigen agenda? Economisch gaat het goed in Nederland, althans dat beweren mensen die er kijk op hebben - lees: die er belang bij hebben. Maar hoe zit het geestelijk? Volgens toonaangevende onderzoeken:

a) kent Nederland verhoudingsgewijs de grootste psychiaterdichtheid ter wereld;
b) heeft Nederland onder jongeren het hoogste aantal zelfmoorden in Europa;
c) slikt ruim 25% van de Nederlanders regelmatig en langdurig antidepressiva;
d) lijdt 1 op de 3 aan kanker.

Onlangs schreef Dirk van Genderen in EO-Visie een column over ziekte en genezing. Hij kreeg daar tot nu al ruim 500 overwegend positieve reacties op. Dit toont mede aan dat dit onderwerp bij velen sterk leeft.

In de christelijke media worden met name abortus, euthanasie, homofilie en andere seksuele perversiteiten als oorzaak genoemd van de geestelijke staat van ons land. Ds. David Wilkerson, vooral bekend om zijn boeken Het Kruis in de Asfaltjungle en Het Visioen en Verder, sprak in 2005 voor ruim 10.000 voorgangers uit heel Nederland dat het 2 voor 12 is op Gods klok. Alleen diepgaand onophoudelijk bidden (smeken) en ook vasten zouden een oordeel kunnen afwenden of uitstellen.

Weer anderen menen dat er in 2008 grote wonderen en tekenen komen en zelfs een begin van een ongekende opwekking. Kort samengevat zien we hier vier soorten verwachtingen:

1) verwachting van optimistische ongelovigen die denken in termen van financiële en wetenschappelijke vooruitgang;
2) verwachting van pessimistische ongelovigen die denken dat de aarde weldra onleefbaar zal zijn;
3) verwachting dat er grote wonderen en tekenen op komst zijn;
4) verwachting dat er spoedig oordelen komen vanwege de zonde.

In de Schrift komen we al deze aspecten tegen:
* In het Bijbelboek Jona lezen we dat Ninevé de ondergang wordt aangezegd. Jona houdt een oordeelsprediking en Ninevé bekeert zich.
* In Johannes 14:11-14 zegt de Here Jezus dat de gelovigen Zijn werken zullen doen en grotere nog ‘opdat de Vader in de Zoon worde verheerlijkt’.
* In Openbaring 18:23 wordt gesproken over de val van Babylon. Babylon was het summum van handel, van winst, van de begeerte van de ziel, het toppunt van de mens. In Genesis bouwde men de toren van Babel, een ultieme poging van de mens om naam te maken, om tot aan de hemel te reiken. Uiteindelijk wordt met het humanistische, mensverheerlijkende systeem van denken en leven, definitief afgerekend. De aarde, de wereld zonder God, heeft geen toekomst en elke verwachting die daarop gebaseerd is, zal volkomen ijdel blijken te zijn.

De enige verwachting die Bijbels gezien legitiem is, is de komst van de Here Jezus Christus Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Een komst die als wederkomst wordt aangeduid ¨n een nader komen en wonen in de harten van de gelovigen.

John Hofman