‘We leven niet voor onszelf, maar voor Hem’

Frits Boekhoff • 91 - 2015 • Uitgave: 3
Leven in de eindtijd, wat betekent dat eigenlijk. Zoeklicht-directeur Frits Boekhoff spreekt met een keur aan ‘bekende christenen’ over hun toekomstverwachting. Een verwachting die niet altijd gelijk is aan die van Het Zoeklicht, maar wel tot nadenken stemt.

In december 2014 had ik een gesprek met Arenda Haasnoot. Zij is getrouwd met Ds. Jeroen Tiggelman en moeder van vijf kinderen. Bovendien is ze theologe en was ze tot de zomer van 2014 voorzitter van de Alpha-cursus Nederland. Ds. Haasnoot was van 2005-2011 lid van de generale synode en vicevoorzitter van de Protestantse Kerk Nederland.

Arenda had aan de schrijvers van het boek ‘Wake Up’ laten weten dat ze zó onder de indruk was van dit boek, dat ze enkele onderdelen wilde gebruiken voor haar preken en een studiegroep. Haar enthousiasme voor ‘Wake Up’ was aanleiding om een gesprek met haar aan te gaan.

Wat spreekt jou in het boek ‘Wake Up’ zo aan?
Met name het gedeelte over de feesten was voor mij een echte eyeopener. Ik heb mij daar nooit eerder echt in verdiept. Vooral de betekenis van het Bazuinenfeest wordt prachtig uitgelegd. Het viel mij op dat dat het enige Oudtestamentische feest is waarvan de Here niet aan het volk uitlegt waarom het gevierd moet worden. Het feest moest gevierd worden op de eerste dag van de zevende maand, maar het kon pas beginnen als de nieuwe maan er was. Daar moest het volk soms een of twee dagen op wachten, dus ze wisten de dag noch het uur. Dit doet mij denken aan de sfeer waarin de Here Jezus over Zijn Wederkomst spreekt (Matteüs 24:36, FB). Ik kreeg echt kippenvel toen ik dat las.

Geloofde je al in de Opname van de Gemeente?
Na mijn bekering kwam ik in een gemeente waar dat werd onderwezen en ben ik dat direct gaan geloven. Toen ik in de wetenschappelijke theologie terechtkwam, wist ik niet meer zo zeker of ik de Opname letterlijk moest nemen. Er staan tenslotte maar een paar teksten over in de Bijbel. En eerlijk gezegd weet ik nu nog steeds niet zeker of de Opname het eerste is wat gaat gebeuren, of dat de Here ons toch door de Grote Verdrukking laat gaan. Want dat er zeven vreselijke jaren gaan komen, daar is geen twijfel over.

Gaat het nog lang duren voordat de Grote Verdrukking begint?
Ik hoop eigenlijk dat hij al begonnen is, want er is nu al zoveel ellende en het wordt alleen maar erger. De situatie in het Midden-Oosten, de IS, de strijd om Israël, het wordt allemaal steeds grimmiger. Het nieuws over Israël is erg gekleurd: Israël is de foute partij. Ik vind het onbegrijpelijk dat er nog geen zeventig jaar na de holocaust zo negatief over Israël gepraat wordt en dat dit volk de enige plek waar het kan zijn niet wordt gegund. En dit zal dus nog erger worden. Maar hoeveel bewegingen God nog gaat maken en hoe lang het nog gaat duren voordat de Grote Verdrukking begint… dat weet ik niet.
De komst van Jezus zal rond het Joodse Nieuwjaar zijn. Aan de ene kant zie ik er naar uit, maar ik heb ook opgroeiende kinderen, die een opleiding willen volgen, willen trouwen en kinderen krijgen.

Het mooiste komt nog! Wordt daar binnen de PKN over gesproken?
In veel kerken waar ik kom gaat het vooral om de mens. De mensen willen horen: God houdt van mij en ik ben oké. Ik wil graag doorgeven dat God van ons houdt, maar niet blij is met de manier waarop we leven. We zijn te veel met onszelf bezig. Maar we leven niet voor onszelf, we zijn er voor Hem. Die verandering van denken moet echt plaatsvinden. God is er niet voor óns plezier, wij zijn er om Hém te eren. De focus is zo gericht op ons welzijn. Daardoor komen veel christenen in de problemen als hun onheil overkomt. Dan worden ze boos en raken de weg kwijt. Dan willen ze nu verlichting en moet Hij nu hun tranen drogen. De Bijbel leert toch echt dat dat pas straks zal gebeuren.
Onze huidige tijd is te vergelijken met de woestijnreis van de Israëlieten. We maken best moeilijke dingen mee. Maar er komt een tijd dat we in het Beloofde Land zullen aankomen en dát moeten we tegen elkaar zeggen. Die profetische boodschap is een echte bemoediging.

Is er in de Alpha-cursus aandacht voor het profetische Woord?
De cursus is vooral gericht op bekering, wedergeboorte en het ontvangen van de Heilige Geest. Maar er is zeker ook aandacht voor het feit dat er een toekomst is en er een oordeel zal zijn. Maar de cursus is vooral een oproep om nu een relatie met God aan te gaan. Alpha zoekt een positieve manier om mensen te bereiken.

Wanneer jij vanavond de laatste twee minuten van het journaal mag vullen, wat zou je dan zeggen?
Tegen de ongelovigen zou ik zeggen: “Bekeer je tot de Schepper van hemel en aarde.”
Tegen de gelovigen zou ik zeggen: “Laat je denken niet beïnvloeden door de tijdsgeest van nu, met name als het Israël betreft.” En ik zou benadrukken dat Israël Gods oogappel is. Wie aan Israël komt, komt aan Hem!

Frits Boekhoff