Image

We zitten niet stil

Frits Boekhoff • 98 - 2022 • Uitgave: 11

‘Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in de hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen’ (Zacharia 8:4-5).  

Laatst fietste ik langs een basisschool met op het schoolplein spelende kinderen. Ik vind dat altijd een genot om naar te kijken. De profeet Zacharia mag dit tafereeltje schilderen. Een vergezicht van vrede, rust en geluk.

Harmonie ook, niet alleen tussen mensen maar ook tussen de Heere God en mensen. Want vers acht zegt: ‘Zij zullen Mij tot een volk en Ík zal hun tot een God zijn.’ Het was in de tijd van Zacharia nog lang niet zover, maar het is een belofte van de Heere God wat in de toekomst een feit zal zijn.  

Heerlijke beloften
De Bijbel maakt duidelijk dat de wereld voordat deze profetie werkelijkheid wordt nog donkerder en gewelddadiger zal worden. Maar altijd mogen we voor ogen houden dat de Heere God het laatste woord heeft. Hij maakt alle dingen nieuw! Het Zoeklicht wil tot de komst van de Heere Jezus het profetisch Woord laten klinken en wijzen op de heerlijke beloften die ons gegeven zijn.  

Activiteiten
Dankbaar ben ik dat ik daar als directeur van Het Zoeklicht nu bijna tien jaar een bijdrage aan heb mogen leveren. Het is prachtig en belangrijk werk dat ik met veel plezier heb gedaan. In het voorjaar van 2023 ga ik namelijk met pensioen. We zijn daarom biddend op zoek naar iemand die kan zorgen voor een soepele overgang, vandaar de vacature in dit nummer (pagina 22).

Maar zover is het nog niet. We gaan niet stilzitten, daar zijn de tekenen van deze tijd ook te ernstig voor. Op het moment van schrijven is eindelijk de Nederlandse vertaling van Amir Tsarfati’s boek over Openbaring naar de drukker gegaan, hoor ik van collega John dat de geplande Zoeklichtreis van 20 tot 30 maart 2023 inmiddels is volgeboekt en zijn er plannen gemaakt om komend voorjaar een Zoeklichtdag te houden. Naast het profetisch Woord willen we elkaar deze dag ook bemoedigen. Bij dit alles zeggen we: ‘Zo de Heere wil’. We zullen u via ons magazine en website op de hoogte houden.  

Frits Boekhoff