WEA roept opnieuw op tot zending onder Joden

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 19
De theologische commissie van de World Evangelical Alliance (WEA) is eind augustus met een verklaring gekomen, waarin ze oproept tot een hernieuwde toewijding om het Evangelie aan de Joden te brengen. Dertien theologen van de theologische commissie van de WEA bogen zich in Berlijn over het vraagstuk van zending onder Joden, aldus de Christian Post. Deze ‘Verklaring van Berlijn’ kwam een week na een vergadering waarin gesproken werd over hoe de christelijke gemeenschap haar liefde kan betonen aan Joden, in het bijzonder de Joden in Europa.
In het voorjaar riep de WEA in een paginagrote advertentie in de New York Times ook al op tot evangelisatie onder Joden. In die advertentie stond onder andere: “Wij geloven dat alle mensen alleen door Jezus eeuwig leven kunnen verkrijgen. Als Jezus niet de Messias is van het Joodse volk, kan Hij niet de Zaligmaker van de wereld zijn (Hand. 4:12).” De Evangelische Alliantie in Nederland nam afstand van deze advertentie, onder andere vanwege het verleden van het christendom. De EA gaat liever het gesprek mét de Joden aan, dan een gesprek over hen.