Weerstand bieden

Jef de Vriese • 81 - 2005/06 • Uitgave: 26
Overwinning is alleen mogelijk door de afstand met de duivel groter te maken en zo dicht mogelijk bij God te komen (Jak. 4:7; 1 Petr. 5:6-9). Indien wij ons aan God onderwerpen, dan bieden wij automatisch weerstand aan de duivel. Onderwerping aan God is de enige doeltreffende strategie om met de tegenstander om te gaan. De overwinning komt door ver van de vijand vandaan te blijven en dicht bij God te naderen, waar de vijand geen stand kan houden. Onze strijd is dan niet een rechtstreekse aanval tegen de duivel, maar allereerst het schuilen bij God, waar wij voor de tegenstander onaantastbaar zijn.Jezus bood weerstand door bij Gods Woord te schuilen (Mat. 4:1-11) en overwon hem aan het kruis (Joh. 12:31-32; Kol. 2:15). De duivel heeft geen enkele macht meer om ons tot zonde te dwingen. Indien wij de wapenrusting van God gebruiken (Ef. 6:10-17) is onze overwinning tegen de zonde verzekerd.Toch vallen velen christenen in allerlei zonden die niet fatsoenlijk zijn om te beschrijven. Waarom riskeren mensen hun huwelijk, beroep, bediening en reputatie door toe te geven aan verleiding door de begeerte? De reden is simpel: toen ze moesten weerstand bieden en naderen tot God hebben ze hebben het niet gedaan. Ze zijn naar een vrouw blijven kijken die de hunne niet was. Ze hebben het verleidelijke computerbeeld niet weggeklikt. Ze zijn niet hard in de armen van Jezus gerend, maar dachten leven te vinden in de zonde. Aanvankelijk hadden ze de illusie dat ze het konden controleren, maar uiteindelijk waren ze verslagen.Ren!Jef de Vriese