Wegens vakantie gesloten

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 8
Wegens vakantie geslotenDe vakantietijd is in volle gang. Het lijkt er soms op alsof het hele westelijk halfrond slaapt. Het normale politieke leven ligt stil, het parlement is op reces, de scholen zijn dicht en er zijn geen files op de snelwegen. De woonwijken lijken uitgestorven, omdat de huizen leeg zijn achtergelaten en de auto’s door de vakantiegangers zijn meegenomen. Wonderlijke weken voor de achterblijvers. Ook ons kantoor in Doorn is twee weken wegens vakantie gesloten, om precies te zijn van maandag 28 juli tot maandag 11 augustus.In de vakantietijd kom je toe aan dingen die vaak anders niet aan bod komen, zoals het lezen van een boek. Ik lees zelf het hele jaar door meer in boeken, maar in de vakantie kun je echt een boek lezen. Uit dat vakantiestapeltje boeken moet, als het zo ver is, ook wel weer een keuze worden gemaakt. Maar ook van die geselecteerde boeken blijven er vaak toch nog wel enkele ongeopend. De tijd bleek dan toch nog weer te kort.Naast boeken met letters moeten we niet vergeten het boek van de natuur te lezen. Dat blijft spannend. Mijnvrouw en ik waren dit jaar al vroeg terug van vakantie. We brachten enkele weken door in een ver land, bij familie. Zij brachten ons in nog verder afgelegen gebieden, waar geen mensen wonen. Ons is toen opgevallen wat we hier zijn kwijtgeraakt. Al de sterrenpracht boven een land waar de hemel niet door kunstlicht is ‘vervuild’. Die sterrenpracht, de enorme hoeveelheden, soms dicht opeen gepakt in clusters, was elke avond een fascinerend schouwspel. Dan komt Psalm 8 in je gedachten: "Aanschouw ik Uw hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt…wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt". In die stilte zou je de berg op willen gaan van Gods tegenwoordigheid. Vanuit Zijn hoge heerlijkheid zond Hij "licht en waarheid" tot ons neder in de Here Jezus. In Christus werd ons verzoening gebracht. De nacht der zonde is tot de dag der vreugde geworden. Zomaar in het volle leven te mogen gaan "tot de God mijner jubelende vreugde" (Ps. 43:4), dat is net zo werkelijk als onbegrijpelijk. De Here wil ons laten delen in Zijn eigen vreugde, zoals Hij ook vreugde kende toen Hij alles had geschapen. Zelfs de ‘morgensterren’ juichten in die vreugde Gods. Joseph Haydn laat die engelen machtig zingen in zijn oratorium ‘Die Schöpfung’ in het koorwerk "Die Himmeln erzählen die Ehre Gottes" (Ps. 19:2). Wat een verheerlijking van onze Schepper kunnen we daarin horen en hoe zichtbaar is het in de donkere nacht. Haydn vertelt hoe hij het componeren van ‘Die Schöpfung’ als Gods opdracht zag: "Dagelijks zonk ik op mijn knieën om God te smeken mij kracht te geven voor een zo goed mogelijk resultaat van mijn werk. Ik bad Hem mij in staat stellen Hem op waardige manier te loven". Hij was al zeventig jaar oud toen hij dit meesterwerk componeerde. Wie het hoort, kan niet anders dan beamen: "Heft uw ogen naar omhoog en ziet(!): wie heeft dit alles geschapen…?" (Jes. 40:26).Mag de rust van vakantietijd ons opnieuw bepalen bij Gods opdracht aan ons in Zijn schepping en bij Gods genade voor ons in dit leven om Hem daarna, maar ook nu al, ‘eeuwig te loven en te prijzen’.Namens de Redactie
ftv