Weinig grove taal in bekroonde kinderboeken

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 16
De Bond tegen het Vloeken heeft, evenals in de voorgaande jaren, de bekroonde kinderboeken en het kinderboekenweekgeschenk bekeken op vloeken en andere vormen van grof taalgebruik. Vrijwel alle boeken kregen een positieve beoordeling. In het boek dat de Gouden Griffel ontving, Big van Mireille Geus, heeft de Bond geen vloeken aangetroffen. Het taalgebruik in het kinderboekenweekgeschenk Laika tussen de sterren van Bibi Dumon Tak is onberispelijk.Het taalgebruik in vrijwel alle bekroonde boeken van 2006 is volgens de Bond ‘keurig’. Hart van Inkt van Cornelia Funke is een negatieve uitzondering. Evenals in De Bende van Scipio, waartegen de Bond in 2004 bezwaar tekende, komen ook in dit griffelboek van haar enkele tientallen (bastaard)vloeken voor. Vorig jaar maakte de Bond aantekeningen bij De Noordenwindheks van Daan Remmerts de Vries, waarin uitdrukkingen met ‘God’ en ‘Jezus’ voorkwamen.