Wereldgodsdienst

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 15
WereldgodsdienstDit themanummer is gewijd aan een wereldgodsdienst, de islam. We schrijven daarover vanuit ons christelijk geloof. Sommigen zullen dat subjectief vinden, maar wie is daarvan gevrijwaard? De bedoeling van dit themanummer is niet de islam te vuur en te zwaard te bestrijden, zo zijn ook onze wapenen niet. We geloven in de kracht van het evangelie, de blijde boodschap en willen al vergelijkend de lezer voor dat evangelie interesseren en winnen. Laat de lezer zelf waarderen en kiezen wat tot zijn heil dient.De islam is een wereldgodsdienst. Kenmerk van een wereldgodsdienst is natuurlijk dat ze veel aanhangers heeft die wereldwijd verspreid leven. De belangrijkste wereldgodsdiensten zijn: het christendom, met ruim 2,1 miljard aanhangers, de islam, met ruim 1,2 miljard aanhangers, het hinddoeïsme heeft ongeveer 900 miljoen aanhangers, het Boeddhisme ongeveer 375 miljoen, het Sikhisme telt zo’n 23 miljoen aanhangers en het Jodendom ongeveer 14 miljoen. Het zal duidelijk zijn dat er binnen al die godsdiensten veel verscheidenheid is.We zullen in dit themanummer verschillende uitgangspunten van de islam bespreken. Daarnaast en daarbij laten we iets zien van ons eigen geloof.
Wat zijn de uitgangspunten van de islam? Zij hebben een heilig boek, de Koran, komen samen in de moskee en kennen als heilige plaatsen vooral Medina, Mekka en Jeruzalem. Hun God is Allah, dat woord betekent gewoon God. ‘Er is geen God dan Allah, de barmhartige en genadevolle, die zichzelf genoeg en eeuwig is. Hij verwekt niet, noch werd hij verwekt en niemand is hem in enig opzicht gelijk,’ luidt hun geloofsbelijdenis.Er zijn drie soorten voedsel, Halal dat is toegestaan; Makruh, dat mag gegeten worden en Haram, dat is verboden. Verboden voedsel is o.a. varkensvlees, vlees van vleesetende dieren, bloed, producten met gelatine, soorten kaas en alles wat tot verslaving kan leiden.Vooral kenmerkend voor de islam zijn de zogenaamde vijf zuilen: geloofsbelijdenis, bidden, aalmoezen, bedevaart, vasten. Hoe verhoudt zich dat tot de dingen die christenen geloven en in praktijk brengen?We hopen en bidden dat dit themanummer u inzicht geeft in de dingen van de islam, maar vooral ook dat u helder zicht krijgt op dat wat ons onderscheid. Het gesprek met de moslim is dikwijls te weinig onderbouwd. We hopen met dit themanummer bij te dragen aan een beter inzicht tussen wat ons onderscheid, om zo te kunnen getuigen van onze God die een Zoon heeft, Jezus Christus.Ds. Henk Schouten