‘Wereldraad moet groei Pinksterkerken ter harte nemen’

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 24
De Wereldraad van Kerken moet zich de groei van de Pinksterkerken ter harte nemen. Dat zei prof. dr. Lieve Troch in de jaarlijkse Oecumenelezing, een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland. Volgens Troch zouden de lidkerken van de Wereldraad zich meer moeten afvragen waarom mensen de traditionele kerken verlaten.
Troch blikte in haar lezing vooruit op de assemblee van de Wereldraad, die plaatsvindt in Porto Alegre, Brazilië. In het overwegend katholieke Brazilië omvatten de Pinksterkerken inmiddels 10% van alle christenen.
Volgens dr. Troch, hoogleraar aan het Oecumenisch Instituut van de Methodistische universiteit in São Paulo, zijn het in Brazilië vooral de armen in de steden die zich aansluiten bij de Pinksterkerken. Bovendien zijn het met name (zwarte) vrouwen met of zonder kinderen.