Wereldse wijsheid

Jef de Vriese • 83 - 2007 • Uitgave: 1
Wereldse wijsheid begeert macht. Zij dringt zichzelf op de voorgrond ten koste van anderen en ten koste van Gods soevereiniteit. Valse wijsheid wil zelf de baas spelen. Die arrogante ambitie komt uit de begeerte van het hart. Haar bitterheid is scherp en haar jaloezie ontziet niemands gevoel. Zij verwondt de ander, maar uiteindelijk ook zichzelf. Haar wortelsappen zitten immers in het eigen hart (Jak. 3:11). Indien wij bitterheid koesteren, worden wij er zelf door vernietigd.
Wereldse wijsheid is niet alleen bitter jaloers, maar ook zelfzuchtig. Haar arrogantie en bereidheid de ander te treffen waar het pijn doet, staat tegenover de liefde die zichzelf niet zoekt (1Kor. 13:5). Zij streeft naar zelfverheffing. Zij gebruikt alles wat zij kan vinden om haar eigen positie te versterken. Zij is zelfingenomen en in eigen kracht zelfvoldaan. Zij is twistzuchtig controversieel en zoekt gedreven naar discussie. Geen wonder dat er dan partijschap optreedt tussen arm en rijk en tussen leraren die hun eigen koninkrijk bouwen en daarvoor de nodige volgelingen proberen te verzamelen. Eigenbelang verzamelt zich een aanhang. Dergelijke leiders weiden zichzelf in plaats van de kudde (Ez. 34:2). De gelovigen roemen dan Paulus of Apollos. Is Christus dan gedeeld (1Kor. 1:13)?
Indien wij een dergelijk innerlijke motivatie koesteren liegen wij tegen de waarheid. Dan leven wij de leugen. Dan zijn wij leugen. De waarheid is immers niet alleen iets wat wij kunnen weten, maar is tegelijkertijd iets wat wij leven (2Joh. 1:4; 3Joh. 1:4). Waarheid zit niet alleen in het hoofd, maar in de levenswandel.

Jef De Vriese