Wereldvrede?

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 22
De gebeurtenissen in de wereld volgen elkaar snel op. De vragen die dat oproept, houden daar gelijke tred mee. Zal de Pax Americana werkelijkheid worden in het Midden-Oosten? Irak ligt nu als een molensteen om de nek van de Amerikaanse president, door het aanhoudende geweld tegen het Amerikaanse leger. De gevangenneming van Saddam Hoessein heeft daar geen verandering in kunnen brengen. Dagelijkse terreur, ook tegen de eigen bevolking, domineren het nieuws uit Bagdad. Toch zeggen de Amerikanen voortgang te maken met de wederopbouw van een stabiel Irak, waarin binnen afzienbare tijd de ex-dictator zal worden berecht en naar verwachting, ter dood zal worden gebracht. De situatie in Iran is inmiddels, onder enorme Amerikaanse druk, veranderd. De ayatollah’s willen nu openheid geven over de productie van kernwapens, maar eist dit voorts van de hele regio, d.w.z. met name ook van Israël. Dat zal een moeilijke zaak worden, want Israël heeft nooit openlijk verklaard kernwapens te bezitten. Vermoed moet worden dat dit wel het geval is. De komende tijd zal dit een grote twistappel kunnen worden.
Naast de grote druk op Iran is er ook Amerikaanse druk op Syrië. Een Syrische legerofficier, die in het Westen verblijft, heeft verklaard dat Saddam Hoessein zijn massavernietigingswapens heeft overgebracht naar Syrië, vlak voor de inval van de Amerikanen. Hij heeft de plekken aangewezen. In Amerika bleef het stil tot nu toe, maar dat zal waarschijnlijk niet zo blijven.
Er is ook enige ontspanning gekomen tussen India en Pakistan, waar korte tijd geleden nog een atoomoorlog dreigde over Kashmir. En Kadaffi van Lybië heeft er ook de brui aan gegeven en heeft zijn gevaarlijke strategie verlaten en – zegt hij – de productie van massavernietigingswapens opgegeven in ruil voor het opheffen van de economische sancties die het land al jaren knevelen. Waarlijk een verrassende ontwikkeling!
De grote vraag is hoe het met Noord-Korea zal gaan en het bedreigende atoomprogramma van deze vreselijke dictatuur. Onlangs was er, privé en op eigen initiatief, zegt men – een groepje Amerikaanse wetenschappers om een bezoek te brengen aan de uraniumfabrieken van Noord-Korea.
Voor de herverkiezing van president George Bush in ieder geval allemaal onmiskenbaar positieve ontwikkelingen. Zijn militaire spierballen, getoond in de zaak Irak, hebben kennelijk indruk gemaakt op verschillende andere gevaarlijke dictators. Om te eindigen zoals Saddam nu geëindigd is, in die vernederende arrestatie, moet geen aantrekkelijk toekomstbeeld voor ze zijn.

Amerika zal de kwestie Israël de komende tijd geen urgentie geven vanwege de herverkiezing van president George Bush in november van dit jaar. Wat wel hoog op de agenda blijft is de bestrijding van het internationale terrorisme. Zolang Osama ben Laden niet is opgepakt of gedood zal de dreiging van terreur urgent blijven in onze wereld en kunnen zich nog grote onverwachte rampen voordoen. Het moslimfundamentalisme, ook in Europa, blijft groeien.
Aan de tijd van de regering van de antichrist zal ook nog een periode van betrekkelijke wereldwijde vrede vooraf gaan. Bij de snelle en soms verrassende ontwikkelingen rond gevaarlijke schurkenstaten, zoals president Bush ze noemt, lijken ook die contouren zich af te tekenen. Ook dat is een "teken van de tijd" – belangrijk om te registreren, om steeds proberen te verstaan hoe laat het is op de klok van de levende God, die alle dingen in Zijn hand houdt.

Namens de Redactie
ftv