Werk

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 12
Pinksteren is een bijzonder feest. Het markeert het beginpunt van de Gemeente. Gods Geest kwam op aarde en heeft in de eeuwen daarna vele harten aangeraakt. Enkele getuigenissen hiervan zijn door Feike ter Velde verzameld ter bemoediging.
Toch hoor je wel christenen zeggen dat ze niet zoveel hebben met de Heilige Geest. Misschien komt dat omdat er op de zondagsschool al weinig over wordt geleerd. Immers, dat blijft bij de mooie en spannende verhalen uit het Oude Testament, het leven van Jezus en de reizen van Paulus. Dat kunnen we in beelden voor ons zien. Gods Geest is niet tastbaar of grijpbaar en dat maakt Hem voor velen lastig te plaatsen. En hetzelfde geldt voor het werk dat Hij doet.
Er is echter in de Bijbel veel over het werk en de persoon van de Heilige Geest te lezen. Het bekendst zijn de vruchten van de Geest, liefde, blijdschap, vrede, etc. Zijn taken zijn wat meer onderbelicht. Daarom schrijft Henk Schouten over het bekend maken met de toekomst, een belangrijk werk. De Heilige Geest helpt ons ook bij onze taak, het zaaien op Gods akker, aldus Jan van Barneveld. Ziet u de vruchten ervan in uw leven? Theo Niemeijer heeft het over het werk van de Heilige Geest in ons leven: Maak mij een beeld van U!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht