wet over godslastering opnieuw bekeken

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 16
Pakistaanse wet over godslastering opnieuw bekekenVerschillende mensenrechtenorganisaties roepen de Pakistaanse regering op om de wet over godslastering aan te passen. Een medewerker van de Canadese tak van de Voice of Martyrs zegt dat er de laatste anderhalf jaar een beweging gaande is, om de regels rond dit onderwerp te verzachten.Christenen zijn vaak het slachtoffer van de straffen die aan deze wet verbonden zijn. Zij hopen dan ook dat de wet zo veranderd wordt, dat zij eerlijker behandeld worden. Naast deze wetten hebben Pakistaanse christenen ook te maken met intimidaties en bedreigingen van mensen om hen heen.