Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld (4)

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 26
Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld (4)Wanneer we niet de geest van de wereld hebben ontvangen mogen we ons afvragen welke geest we wel ontvangen hebben. Dat is de Geest der waarheid, de Geest van God die door ons de Heilige Geest genoemd mag worden. Dat wij die Geest ontvangen hebben is een enorm voorrecht. Het gebeurde op het moment dat de Here Jezus voor ons werkelijkheid werd als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. We werden verzegeld door Zijn Geest. Het maakt ons allereerst vrij van allerlei ‘moeten’. Ik bedoel een allerlei ‘moeten’dat ook in kerken en kringen soms tot zoveel stress en spanning lijdt. In Galaten 5:12 staan prachtige woorden: ‘De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’.

Wat wil dat zeggen ‘De vrucht van de Geest is’? Veel mensen hebben zo ongeveer deze gedachte: Ze zijn tot de Here Jezus gekomen en ze hebben Hem als hun Here en Heiland in hun hart toegelaten, nu hebben zij liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Maar dat staat er niet in Galaten. We horen de apostel spreken van vrucht van de Geest. Wat is kenmerkend voor vrucht? Een vrucht groeit, een vrucht rijpt. Aan dat proces van groeien en rijpen kunnen we niet zoveel doen. Wanneer we naar de natuur kijken wanneer het straks weer voorjaar wordt, dan zien we knoppen uitlopen. Wat een wonderlijk proces van bestuiving, wanneer de bijen van bloem tot bloem zoemen. Er ontstaat een vrucht en die vrucht groeit en rijpt. Dat gaat vanzelf. Vruchten kun je niet maken. Er bestaat wel kunstfruit, maar dat kun je niet eten. Kunstfruit heeft geen vitamine waardoor ons lichaam wordt opgebouwd. Kunstfruit zal eerder de organen kwaad doen dan goed.

Het fruit, de vruchten groeien vanzelf. Wat heet, de Here God is de landman. Hij zorgt op onnavolgbare wijze dat er groei, bloei en vrucht is. Dat is in de natuur zo, maar dat is ook in de geestelijke natuur zo het geval.Is daarmee alles gezegd? Is het werken van God in en door ons leven heen een volledig passief gebeuren en ben ik dan ook niet aansprakelijk, wanneer van die vrucht wat minder in mijn leven tot rijping komt? Hoef ik dan helemaal niets te doen? Kan ik er wat aandoen? Het is opmerkelijk dat de Here Jezus een gelijkenis uitspreekt. In Johannes 15 lezen we van de ware wijnstok. Daar zegt de Here Jezus: ‘Wie in Mij blijft draagt veel vrucht’. Als u dan toch iets wil doen, als u dan werkelijk meent iets te moeten dan, dan is dat dit, blijven in Hem. Dat zijn de eigen woorden van de Here Jezus. Wij hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest van Christus, het is dus vanzelfsprekend dat we in Christus moeten blijven om als vrucht aan de wijnstok te groeien en te rijpen.Daar moeten we diepe ernst meemaken, blijven in Hem. Dat wil zeggen dat we bezig moeten zijn met de dingen van de Here Jezus. Hoe gaat dat in de praktijk? Lezen we de krant of de bijbel. Ik ben bang dat velen in ons jachtige leven, opgejaagd door wat er allemaal gedaan moet worden, de bijbel wel eens dicht laten. Hoe gaat dat in de praktijk van ons leven? Spreken we onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Of zijn er nieuwtjes van allerlei aard die onze gedachten vullen.Blijven in Hem is volledige overgave aan Hem, dat is geloof met heel ons leven, heel ons hart en ons verstand. Daarbij moeten we ook het aspect van de levensheiliging noemen. In het laatste bijbelboek staat geschreven, ik denk juist met het oog op onze tijd: Wie vuil is worde nog vuiler, wie heilig is worde nog meer geheiligd. Dat heeft te maken met ons oog, met onze lip met onze hand en voet. Wat zien we, wat spreken we, wat doen we, waar gaan we?Wanneer we blijven in Hem, moge we rekenen op vrucht. De Here Jezus zelf heeft dat beloofd. Dat is een magnifiek leven, want wat was die vrucht ook al weer? ‘liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’.Misschien moeten we deze woorden stuk voor stuk eens goed tot ons laten doordringen. Hoe staat het hiermee in ons leven? We kunnen niet een knopje omzetten en zeggen, nu heb ik liefde. We kunnen niet zeggen nu heb ik blijdschap. We kunnen wel doen als of we liefde hebben, blijdschap hebben en vrede hebben. Maar doen alsòf is als kunstfruit, geen vitamine voor het geestelijke leven. Wanneer de vrucht ontbreekt, onderzoek uzelf dan. Bent en blijft u in de Here? Is uw leven op Christus alleen georiënteerd?Wie in Mij blijft draagt veel vrucht, veel liefde, veel blijdschap, veel vrede…ds. Henk Schouten