Wij weten dat God...

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 11
“Wij weten niet wat wij bidden zullen…” maar “Wij weten dat God alles doet…” (Romeinen 8). Wanneer u naar uzelf kijkt, wordt uw onbekwaamheid en onbeholpenheid duidelijk. De aandacht op ‘wij’ of ‘ik’ leidt alleen maar tot vertwijfeling. Mensen twijfelen al zo vaak, aan zichzelf. Ze vinden zichzelf niet goed genoeg, niet heilig genoeg, niet trouw genoeg, etc. Dat is ook zo. De aanklachten stapelen zich op wanneer we naar onszelf kijken en de vergankelijkheid in ons aan het werk zien. Wij weten niet wat wij…
Maar wij weten van God! God is genoeg. Zijn werk van leven is krachtiger dan de vruchteloosheid. U wordt aangemoedigd om in elke omstandigheid alles van uw grote God en Heiland te verwachten, ook als het tegenzit en de twijfel zo gemakkelijk naar boven komt. U weet dat God alles doet! Leg dus uw verwachting bij Hem neer. Geloof is verwachting, niet verstandelijke theologie, maar levende relatie met de betrouwbare Waarachtige Die gebeden beantwoordt.
Bent u hopeloos? Ziet u dan niet teveel alleen op uzelf? Roep Hem aan die grote en machtige dingen doet zien. “Wij weten”, is niet ‘door ervaring weten’, maar ‘weten met het hart dat met geestelijke ogen de werkelijkheid van God ziet’. Het hart weet dat de gewenste ervaring van de redding door God zal komen! Het hart zucht met verlangen omdat het geestelijk ziet. Het is een positief weten dat duidt op uw relatie met God, uw kennen van Hem en uw vertrouwd zijn met Hem.

Jef De Vriese