Wij zijn aan de beurt

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 17
Gespannen kijkt de hele wereld naar het Midden Oosten. Wanneer zal het geweld losbarsten? Wat gaat premier Sharon doen als Saddam Hoessein zijn raketten op Israël afschiet? Wat gaat er in Noord-Israël gebeuren als Libanon de diefstal van het kostbare water van de Jordaan doorzet en Hezbollah en Syrië hun dreigementen waarmaken? Hezbollah heeft meer dan 8000 raketten klaarstaan! Zal het tempelplein deze maand (Ramadan) instorten onder het gewicht van de honderdduizenden biddende Moslims nu de zuidelijke muur en een stuk van de westelijke muur verzwakt zijn door het graafwerk van de Waqf (de Moslim beheersorganisatie van het tempelplein). Situaties en gebeurtenissen, die in de Bijbel zijn voorzegd, komen angstig dichtbij. De wereld gaat zwanger van profetische gebeurtenissen en ontwikkelingen. De Here God heeft in Zijn Woord gezegd wat Hij gaat doen en juist in onze tijd zien we dat Hij ook doet wat Hij heeft gezegd. In Openbaring 5 lezen we dat de hoogheilige God van Israël Zijn hand heeft uitgestrekt. Hij heeft een boekrol, de lossers-akte van Zijn volk Israël en ook van de wereld, in Zijn hand. In die boekrol staan ook de eindtijd-oordelen die over de wereld gaan komen. We geloven dat de tijd niet veraf is dat de Here Jezus Messias die boekrol neemt en het eerste zegel één dezer dagen geopend zal worden. Dat betekent dat de antichrist al bezig is het witte paard (Openb. 6:2) te bestijgen. Hij heeft z’n voet al in de stijgbeugel, want de top van de Europese Unie roept om een sterke man, om een president van Europa! We beseffen niet half hoe spannend deze tijd is en we beseffen voor nog geen 10% hoe belangrijk onze rol is. Immers juist in de periodetussen het aannemen van de boekrol door de Here Jezus en het openen van het eerste zegel komen onze gebeden voor Gods Aangezicht (zie Openbaring 5:8).

Een profetie van Paulus
Een vrij onbekende profetie van Paulus wordt voor onze ogen vervuld: Verdrukking en benauwdheid zal komen voor ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek (Rom. 2:9).

Dit zien we dan ook gebeuren: Eerst Israël en ook de Griek. De Griek komt ook aan de beurt. Daar horen wij bij! Een paar voorbeelden demonstreren de actualiteit van deze profetie:

• Terrorisme:
Israël wordt al jaren geteisterd door het Palestijnse terrorisme. Direct en indirect worden de terroristen gesteund door zo goed als heel de wereld. Staan we nu verbaasd dat terrorisme over de hele wereld gaat? Ook ons land zal het merken, als onze regering blijft meelopen met de anti-Israëlpolitiek van de E.U. en blijft meehelpen met het (indirect) financieren van die terroristen.

• Oorlog en vrede:
Zolang er geen vrede is in Jeruzalem zal de wereld geen rust genieten. Er staat immers: Bidt Jeruzalem de vrede toe: mogen wie u liefhebben rust genieten (Psalm 122:6). Vrede zij over Israël, staat in verschillende psalmen. Oorlogen en geruchten van oorlogen, opstanden en rellen zullen het nieuws blijven beheersen.

• Benauwdheid:
Wat een benauwdheid is er over Jakob (Israël) gegaan toen in 1991 de raketten van Saddam Hoessein het land teisterden. Wat een benauwdheid gaat er nu over Israël als men in een bus stapt of naar de supermarkt wil of als de kinderen een avondje uit willen. Wat een benauwdheid gaat er nu over de VS door die geheimzinnige sluipmoordenaar en over Bali, over Finland en vult u zelf maar aan.

• Economie:
De intifada en een boycot hebben de economie van Israël grote schade toegebracht. Onmiddellijk daarna stortten de beurzen in en kwam er recessie in de VS en in Europa.

• Kerken en groepen:
Omdat zij niet letten op de daden van de HERE.

Zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen (Psalm 28:5). Bij de meeste christenen is er weinig of geen visie op Gods machtige daden aan Zijn volk Israël. Veel kerken kiezen de kant van de Palestijnen. We verbazen ons dan ook niet dat het afbraakproces van de kerken nog steeds doorgaat en dat er nauwelijks groei is in de meeste evangelische groepen. Het oordeel is al begonnen bij het huis van God. Onze beurt is begonnen en Gods waarschuwende oordelen zullen uitlopen op het openen van de zegels van de boekrol, die de rampen van de eindtijd zullen loslaten.

Nog meer
Eerst de Jood, maar ook de Griek. Als Joodse mensen in ons land niet veilig meer naar de synagoge kunnen lopen of niet met een keppeltje op over straat kunnen gaan, zal de onveiligheid in ons land alleen maar toenemen. Als vrienden met een davidsster of een chai-ketting worden lastiggevallen, zal ons land steeds meer worden overgenomen door goddeloze machten uit de duisternis. Israël is nog steeds de toetssteen voor Gods zegen voor de volken. Het toenemend antisemitisme jaagt de wereld, en ook ons land, naar de afgrond van de eindtijdrampen. Laten we onze bijbelse verantwoordelijkheid onder ogen zien, want de tekenen van de tijd leren ons dat wij ook aan de beurt komen.

Gouden schaal vol reukwerk
Tussen het moment dat de Here Jezus de boekrol aanneemt en het openen van het eerste zegel brengen de 24 oudsten de gebeden van de heiligen voor God. Nu is het de tijd om te bidden. Nu is het nog genadetijd. Nu is er nog de tijd voor het Evangelie. De bidstonden van onze gemeenten moeten weer druk worden bezocht. Gebed voor Israël, dat een tijd van grote benauwdheid doormaakt, gebed voor onze kinderen opdat zij beschermd worden in deze goddeloze samenleving, gebed voor ons land en volk. Al die gebeden moeten vermenigvuldigd worden. Niet alleen individueel, maar ook als gemeente. De tijd is kort. Wij zijn aan de beurt. Paulus heeft het voorzegd. Wat Israël wordt aangedaan en overkomt, komt ook over de wereld. Tussen deze profetie en de uitvoering ervan staat de Gemeente van de Here Jezus Messias. Zoals de profeet Zefanja zegt: Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt zoekt de HERE, alle ootmoedigen van het land, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed, misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des HEREN. Laat dit vermaan van Zefanja het programma van ons, gelovigen, zijn voordat het te laat is.

Jan van Barneveld